Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC

ITC PolskaPRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE ITC V POLSCE

 • MULTICERT S.C.  -  Warszawa

ZADANIA PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWEGO

 • wspieranie polskiego eksportu za pośrednictwem fachowych usług ITC na najwyższym poziomie
 • szybkie reagowanie na wymagania polskich klientów
 • poznanie potrzeb polskiego rynku
 • usunięcie barier językowych
 • oferowanie doświadczeń i potencjału ITC w zakresie europejskiego prawa technicznego
 • wykorzystanie możliwości eksportowych ITC

USŁUGI OFEROWANE W RAMACH EKSPORTU

 • ocena zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw europejskich, jako podstawa do ich sprzedaży na rynku UE oraz oznaczanie znakiem zgodności CE
  • zabawki - (EC dyrektywa 2009/48/WE)
  • środki ochrony osobistej - (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
  • produkty budowlane - (regulacja No. 305/2011)
  • produkty medyczne - (dyrektywa Rady 93/42/EHS)
  • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
  • urządzenia elektryczne niskiego napięcia - (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
  • kompatybilność elekromagnetyczna - (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
  • zbiorniki ciśnieniowe - (dyrektywa Rady 87/404/EHS)
 • certyfikacja systemów zarządzania
  • ISO 9001 - certyfikacja systemów zarządzania jakością
  • HACCP - certyfikacja systemów punktów krytycznych w przemyśle spożywczym
  • ISO 13485 - certyfikacja systemów zarządzania jakością u producentów produktów medycznych
  • OHSAS 18001 - certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • ISO 14001 - certyfikacja zarządzania środowiskowego
  • ISO 22000 - certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dotyczące organizacji w łańcuchu żywnościowym
  • EN 15593 - Management higieny w produkcji opakowań do artykułów żywnościowych
 • inspekcja techniczna
 • znaki jakości „ITC certyfikowana jakość”, „Bezpieczna zabawka”
 • testowanie produktów w akredytowanych laboratoriach
 • kalibracja, sprawdzanie wzorców i przyrządów pomiarowych

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • przemysł gumowy, tworzyw sztucznych, chemiczny, spożywczy, włókienniczy, skórzany, obuwniczy, budowlany, szklarski, papierniczy, farmaceutyczny, gazowniczy, petrochemiczny, drzewny, samochodowy, lotniczy
 • produkcja maszyn, urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optycznych, technologii informatycznych
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe, służba zdrowia, transport, żywienie, administracja publiczna, usługi socjalne
 • środowisko pracy i środowisko naturalne

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

 • jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą z ITC, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub dział ds. stosunków z zagranicą w ITC
 • przedstawiciel handlowy dysponuje informacjami na temat usług ITC w języku polskim oraz wnioskami certyfikacyjnymi ITC
 • ITC jest tradycyjnym partnerem ambasady Republiki Czeskiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek UE, bezpieczeństwa i jakości
 •  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług znajdą Państwo w angielskiej części stron internetowych ITC.

KONTAKTY

Dyrektor kompanije MULTICERT Osoba kontaktowa w zakresie usług ITC w Polsce
Tel. Fax E-mail
Mr. Grzegorz Suwara +48502162450 +48 (22) 398 18 80 biuroPostamulticert.pl
Dyrektor ds. stosunków z zagranicą Tel. Fax E-mail
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz

 

Updated: 21.11.2016
 
> Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE