Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Výrobky pro kontakt s potravinami - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech:

Vzhledem k opakovaným požadavkům klientů byla v laboratořích ITC vyvinuta nová metoda - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech. Aromatické minerální oleje (MOAH) jsou dle EFSA považovány za potenciálně karcinogenní a je jim věnována zvýšená pozornost. Migrační limity byly zatím stanoveny pouze na národní úrovni Federálním úřadem Německa pro hodnocení zdravotních rizik (BfR).
Bližší informace: Laboratoř analytické chemie; fpuype@itczlin.cz ; analyt@itczlin.cz


Ing. Taťána Pašiaková

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás náhle opustila naše drahá kolegyně Ing. Taťána Pašiaková. S hlubokou úctou k památce zesnulé - pracovní kolektiv ITC Zlín.


Měření fyziologických vlastností textilií

ITC rozšířil seznam akreditovaných metod o zkoušku podle ČSN EN ISO 11092 - Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek. Zkoušku využijí především výrobci a dovozci funkčního ošacení garantující vysoký uživatelský standard právě v oblasti fyziologických vlastností. Bližší informace získáte ve zkušebně textilních materiálů a výrobků (e-mail: textile@itczlin.cz, tel. 577 601 268).


Seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE ve spolupráci s ITC Zlín pořádá seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ. Akce se uskuteční 04.10.2017 od 9:30 do 15:00. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2017 e-mailem na dvorackova@khkzk.cz, telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. Května 2022.


Kontakty

SÍDLO společnosti – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název firmy: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

Odkaz na mapy

Telefon: 577 601 238
Fax: 577 104 855
e-mail: itcPostaitczlin.cz
ID datové schránky: 3vxejfs
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381
Spisová značka: B1002 vedená u krajského soudu v Brně

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Pracovník tel. fax e-mail
Čevelík Radomír, RNDr.,
místopředseda představenstva               
577 601 612 577 104 855 directorPostaitczlin.cz
Heš Jiří,  Ing.,
předseda představenstva
296 374 703 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.,
ředitel pro zahraniční vztahy
296 374 705 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Vaněk Pavel, Ing.,
ředitel divize certifikace
577 601 621 577 104 855 pvanekPostaitczlin.cz
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.,
ředitel divize zkušebnictví
577 601 272 577 601 702 testingPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.,
ředitel Divize 4 Elektro
572 522 107 572 522 191 elektroPostaitczlin.cz
Veselý Tomáš, Ing.,
marketing ITC
577 601 238 577 104 855 marketingPostaitczlin.cz

 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MARKETING A PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pracovník tel. fax e-mail
Jankovec Martin, PhDr.,
ředitel pro zahraniční vztahy
296 374 705 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Ondřej Bielik, DiS.,
asistent ředitele pro zahraniční vztahy
577 601 667 577 104 855 obielikPostaitczlin.cz
Veselý Tomáš, Ing.,
marketing a péče o zákazníky
577 601 238 577 104 855 marketingPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.,
marketing a péče o zákazníky
577 601 379 577 104 855 epobudovaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ - ZLÍN LOUKY (sídlo společnosti)

Místopředseda představenstva, management společnosti, zkušební laboratoře, certifikace výrobků a systémů řízení

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Odkaz na mapy

 

ITC Facebook ITC Google

Divize řízení:

Pracovník tel. fax e-mail
Čevelík Radomír, RNDr.,
místopředseda představenstva
577 601 612 577 104 855 directorPostaitczlin.cz
Krátká Renata,
sekretariát místopředsedy představenstva
577 601 613 577 104 855 rkratkaPostaitczlin.cz
Velísková Lenka, Ing.,
metrolog. manažer jakosti zkušební laboratoře
577 601 530 577 104 855 lveliskovaPostaitczlin.cz
Stužková Sylva, Ing,
manažer kvaliy AO/NB
577 601 790 577 104 855 sstuzkovaPostaitczlin.cz
Pinkavová Dana,
nákupní oddělení
577 601 377 577 601 702 dpinkavovaPostaitczlin.cz
Konečná Libuše,
personalistika
577 601 203 577 601 239 lkonecnaPostaitczlin.cz
Kučera Daniel,
vedoucí ekonomického úseku
577 601 213 577 601 239 dkuceraPostaitczlin.cz
Veselý Tomáš, Ing.,
oddělení marketing
577 601 238 577 104 855 marketingPostaitczlin.cz


Divize zkušebnictví:

Pracovník tel. fax e-mail
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.,
ředitel divize zkušebnictví
577 601 272 577 601 702 testingPostaitczlin.cz
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.,
vedoucí Fyzikální laboratoře
572 779 904   tubesPostaitczlin.cz
Růžička Jiří, Ing.,
vedoucí Zkušebny stavebních výrobků
572 779 901
  jruzickaPostaitczlin.cz
Věra Vilímková, Ing.,
vedoucí Laboratoře analytické chemie a mikrobiologie
577 601 634 577 601 389 analytPostaitczlin.cz
Látalová Irena, Ing.,
vedoucí  Zkušebny textilních materiálů a výrobků
577 601 268 577 601 702 textilePostaitczlin.cz
Ordeltová Marie, Ing.,
vedoucí zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků
577 523 657 577 523 657 mordeltovaPostaitczlin.cz


Divize certifikace:

Pracovník tel. fax e-mail
Vaněk Pavel, Ing.,
ředitel divize certifikace
577 601 621 577 104 855 pvanekPostaitczlin.cz
Shejbal Dušan, Ing. Ph.D.,
zástupce ředitele divize certifikace pro oblast akreditovaných výkonů, QM COV / COSM
577 601 532 577 104 855 auditPostaitczlin.cz
Heinzová Pavla, Ing.,
zástupkyně ředitele divize certifikace pro oblast zdravotnických prostředků
577 601 789 577 104 855 pheinzovaPostaitczlin.cz
Skřivánková Ivana,
sekretariát ředitele divize certifikace
577 601 623 577 104 855 iskrivankovaPostaitczlin.cz
Antošová Ludmila, Ing.,
vedoucí oddělení certifikace hraček, OOP a speciálních výrobků
577 601 364 577 104 855 lantosovaPostaitczlin.cz
Druláková Lenka, Ing.,
vedoucí oddělení Normalizace a sekretariátu SGP - STANDARD
577 601 524 577 104 855 ldrulakovaPostaitczlin.cz
Tomáš Závišek,Ing.,
vedoucí oddělení certifikace zdravotnických prostředků
577 601 254 577 104 855 tzavisekPostaitczlin.cz
Karlík Petr, Ing.,
vedoucí oddělení certifikace stavebních výrobků
577 601 518 577 104 855 pkarlikPostaitczlin.cz
Rapant Jaroslav, Ing.,
vedoucí oddělení certifikace systémů řízení
577 601 299 577 104 855 qscertPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - areál SVIT budova 34, Zkušebna obuvi a obuvnických materiálů


INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Areál Svit, budova 34, Vavrečkova 5657
762 17 Zlín, Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník tel. fax e-mail
Ordeltová Marie, Ing.
vedoucí zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků
577 523 657 577 523 657 mordeltovaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - areál SVIT  budova 113, Zkušebna stavebních materiálů a výrobků, Zkušebna potrubních systémů, vstup z ulice Malotova


INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín, Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník tel. fax e-mail
Jiří Růžička, Ing.,
vedoucí zkušebny stavebních materiálů a výrobků
572 779 901   jruzickaPostaitczlin.cz
Roman Dlabaja, Mgr., Ph.D.
zkušebna potrubních systémů
572 779 904   tubesPostaitczlin.cz

KANCELÁŘ PRAHA

Ředitel divize, ředitelství pro zahraniční vztahy, osvědčování hazardních her, firemní právník

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
kancelář Praha
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník
Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník tel. fax e-mail
Heš Jiří,  Ing.,
předseda představenstva
296 374 703 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Kotoučová Pavlína,
sekretariát předsedy představenstva
296 374 704 296 374 772 pkotoucovaPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.,
ředitel pro zahraniční vztahy
296 374 705 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Plešr Michal, Ing.,
vedoucí střediska pro posuzování hazardních her
296 374 707 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Hešová Marie, Mgr.,
firemní právník
296 374 716 296 374 772 mhesovaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRNO - certifikace stavebních výrobků

Certifikace stavebních výrobků (stavební chemie, povrchové úpravy)

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
pracoviště VÚSH Brno
Hněvkovského 65
617 10 Brno,
Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník tel. fax e-mail
Pavelka František,
certifikace stavebních výrobků – stavební chemie
543 216 044 543 216 033 fpavelkaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRNO - kalibrační laboratoř

Akreditovaná kalibrační  laboratoř č. 2222

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
pracoviště VÚCHZ Brno
Křižíkova 70
Brno 612 00
Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník tel. fax e-mail
Trávníček Pavel, Ing.,
zástupce vedoucího AKL (pracoviště Brno)
        
541 633 736 541 633 736
ptravnicekPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ - DIVIZE 4 ELEKTRO

Zkušební laboratoř elektrických výrobků, a kalibrační laboratoř, inspekční orgán

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
pracoviště areál Mesit
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Odkaz na mapy
 

Pracovník tel. fax e-mail
Heš Jiří, Mgr.,
ředitel Divize 4 Elektro
572 522 107 572 522 191 elektroPostaitczlin.cz
Miklíková Marie,
sekretariát ředitele Divize 4 Elektro
572 522 191 572 522 191 mmiklikovaPostaitczlin.cz
Čech Karel, Ing.,
manažer jakosti divize 4 - Divize 4 Elektro
572 522 219 572 522 191 kcechPostaitczlin.cz
Mužík Stanislav, Ing.,
zástupce vedoucího certifikace systémů řízení
572 522 583 572 522 191 consultPostaitczlin.cz
Netopil Miroslav, Ing., vedoucí kalibrační laboratoře 572 522 108 572 522 191 mnetopilPostaitczlin.cz
Vávra Pavel, Ing.,
vedoucí zkušební laboratoře elektrických výrobků
572 522 242 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz

POBOČKA BRATISLAVA, Slovenská republika

Certifikace zdravotnických prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Odkaz na mapy

IČ: 36 731 307
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel:
Po, Vložka číslo 1455/B

Pracovník tel. fax e-mail
Ing. Škrovanová  Lubica, vedoucí pracoviště ITC Slovensko +421 253 421 047 +421 253 421 032 lskrovanovaPostaitczlin.cz
Remeteiová Lýdia,
specialista pro oblast certifikace zdravotnických prostředků
+421 253 421 046 +421 253 421 032 lremeteiovaPostaitczlin.cz
Ing. Česák Matej ,
Ing. Minarovič Tomáš,
Ing. Ondrušová Zuzana,
+421 253 421 032 +421 253 421 032  


Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Veselý Tomáš

 
> Webdesign studio