Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Nové zkoušky emisí formaldehydu v laboratořích ITC

Laboratoře ITC nabízí nově akreditovanou zkoušku hodnocení emise formaldehydu komorovou metodou. Postup vychází z normy ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou.

 


Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2019

Dne 26.11.2019 proběhl ve Španělském sále Pražského hradu Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2019. Institut pro testování a certifikaci, a.s., jako správce značky "ITC certifikovaná kvalita“, předal prostřednictvím generálního ředitele Mgr. Jiřího Heše ocenění společnosti TESCOMA, s.r.o. za výrobek "Dětské výrobky TESCOMA PapuPapi“. Společnosti TESCOMA, s.r.o. gratulujeme!


stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

Zkušebna textilních materiálů a výrobků v září úspěšně akreditovala nový zkušební postup pro stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty dle ČSN EN ISO 13997. Metoda je používána zejména pro osobní ochranné oděvy – rukavice a obdobné OOP, kde se zjišťuje odolnost proti proříznutí.

Pro další informace a zkoušení se můžete obrátit na pracovníky zkušebny: textile@itczlin.cz, tel: 577 601 268

 


Nová telefonní čísla

Vážení klienti. Začala fungovat nová telefonní čísla pracovníků, kteří se přestěhovali z pracoviště Zlín-Louky na pracoviště Zlín, areál Svit, Budova 113. Původní telefonní linky budou funkční do 20.11.2019. V případě nejasností prosím kontaktujte centrálu na čísle +420 572 77 99 22. Děkujeme za pochopení.


Stanovení glyfosátu a jeho hlavního metabolitu - kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA)

Glyfosátové přípravky jsou v zemědělství běžně používané širokospektrální systémové neselektivní herbicidy. Jejich hlavním metabolitem je kyselina aminomethylfosfonová (AMPA).
Laboratoře ITC zavedly analýzu těchto reziduí ve výrobcích na základě požadavků našich klientů, např. v textilních materiálech apod. 


Kontakty

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Název firmy: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381
Spisová značka: B1002 vedená u krajského soudu v Brně
Telefon: +420 572 779 922
ID datové schránky: 3vxejfs
E-mail: itcPostaitczlin.cz
www.itczlin.cz

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

pracovník

telefon e-mail
Heš Jiří, Ing.
předseda představenstva
 
+420 296 374 703 hesPostaitczlin.cz
Čevelík Radomír, RNDr.
místopředseda představenstva
 
+420 577 601 612 rcevelikPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.
generální ředitel
 
+420 572 779 912 directorPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 mjankovecPostaitczlin.cz
Vaněk Pavel, Ing.
ředitel divize certifikace
 
+420 572 779 914 pvanekPostaitczlin.cz
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.
ředitel divize zkušebnictví
 
+420 577 601 272 testingPostaitczlin.cz
Kučera Vlastimil, Ing. Ph.D.
ředitel divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
 
+420 281 017 401 v.kuceraPostacsias.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz

 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MARKETING A PÉČE O ZÁKAZNÍKY

pracovník

telefon e-mail
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 mjankovecPostaitczlin.cz
Bielik Ondřej, DiS.
asistent ředitele pro zahraniční vztahy
 
+420 572 779 924 obielikPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz
Veselý Tomáš, Ing.
marketing a péče o zákazníky
 
+420 572 779 922 tveselyPostaitczlin.cz
Hájková Barbora, Ing.
marketing a péče o zákazníky
 
+420 572 779 923 bhajkovaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - LOUKY (SÍDLO SPOLEČNOSTI)

Místopředseda představenstva, analytická laboratoř, zkušební laboratoř

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

DIVIZE ŘÍZENÍ

pracovník

telefon e-mail
Čevelík Radomír, RNDr.
místopředseda představenstva
 
+420 577 601 612 rcevelikPostaitczlin.cz
Krátká Renata
sekretariát místopředsedy představenstva
 
+420 577 601 612 rkratkaPostaitczlin.cz
Pinkavová Dana
nákup
 
+420 577 601 377 dpinkavovaPostaitczlin.cz

 

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

pracovník

telefon e-mail
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.
ředitel divize zkušebnictví
 
+420 577 601 272 testingPostaitczlin.cz
Kleiblová Jana
sekretariát ředitele divize zkušebnictví
 
+420 577 601 275 jkleiblovaPostaitczlin.cz
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí fyzikální zkušebny
 
+420 572 779 904 tubesPostaitczlin.cz
Vilímková Věra, Ing.
vedoucí laboratoře
analytické chemie a mikrobiologie
 
+420 577 601 634 analytPostaitczlin.cz
Strapinová Marie
zástupce vedoucí zkušebny textilních materiálů a výrobků
 
+420 577 601 268 textilePostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - AREÁL SVIT, BUDOVA 113
(vstup z areálu SVIT, ulice Malotova)

Generální ředitel, management společnosti, certifikace výrobků, certifikace systémů řízení, zkušební laboratoř

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

 

DIVIZE ŘÍZENÍ

pracovník

telefon e-mail
Heš Jiří, Mgr.
generální ředitel
 
+420 572 779 912 directorPostaitczlin.cz
Macháčková Anna, Ing.
sekretariát generálního ředitele
 
+420 572 779 911 amachackovaPostaitczlin.cz
Velísková Lenka, Ing.
metrolog, manažer jakosti zkušební laboratoře
 
+420 572 779 965 lveliskovaPostaitczlin.cz
Stužková Sylva, Ing.
manažer kvality AO/NB
 
+420 572 779 964 sstuzkovaPostaitczlin.cz
Konečná Libuše
personalistika
 
+420 572 779 970 lkonecnaPostaitczlin.cz
Kučera Daniel
vedoucí střediska ekonomiky
 
+420 572 779 977 dkuceraPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz

 

DIVIZE CERTIFIKACE

pracovník

telefon e-mail
Vaněk Pavel, Ing.
ředitel divize certifikace
 
+420 572 779 914 pvanekPostaitczlin.cz
Skřivánková Ivana
sekretariát ředitele divize certifikace
 
+420 572 779 913 iskrivankovaPostaitczlin.cz
Shejbal Dušan, Ing. Ph.D.
zástupce ředitele divize certifikace pro oblast akreditovaných výkonů
 
+420 572 779 915 auditPostaitczlin.cz
Heinzová Pavla, Ing.
zástupkyně ředitele divize certifikace
pro oblast zdravotnických prostředků
 
+420 572 779 916 pheinzovaPostaitczlin.cz
Antošová Ludmila, Ing.
vedoucí střediska certifikace hraček,
OOP a speciálních výrobků
 

+420 572 779 926

lantosovaPostaitczlin.cz
Druláková Lenka, Ing.
vedoucí střediska Normalizace
a sekretariátu SGP - STANDARD
 
+420 572 779 931 ldrulakovaPostaitczlin.cz
Závišek Tomáš, Ing.
vedoucí střediska certifikace
zdravotnických prostředků
 
+420 572 779 955 tzavisekPostaitczlin.cz
Karlík Petr, Ing.
vedoucí střediska certifikace
stavebních výrobků
 
+420 572 779 944 pkarlikPostaitczlin.cz
Rapant Jaroslav, Ing.
vedoucí střediska certifikace systémů řízení
 
+420 572 779 982 qscertPostaitczlin.cz

 

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

pracovník

telefon e-mail
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí fyzikální zkušebny,
zkušebna potrubních systémů,
zkušebna automotive
 
+420 572 779 904 tubesPostaitczlin.cz
Růžička Jiří, Ing.
vedoucí zkušebny stavebních materiálů a výrobků
 
+420 572 779 901 jruzickaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN, BUDOVA 34, AREÁL SVIT

Zkušebna obuvi a osobních ochranných prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Zkušebna obuvi a osobních ochranných prostředků
Areál Svit, budova 34, Vavrečkova 5657
762 17 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Ordeltová Marie, Ing.
vedoucí zkušebny obuvi
a osobních ochranných prostředků
 
+420 577 523 657 mordeltovaPostaitczlin.cz

KANCELÁŘ PRAHA

Předseda představenstva, ředitelství pro zahraniční vztahy, osvědčování hazardních her, firemní právník

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
kancelář Praha
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon fax e-mail
Heš Jiří, Ing.
předseda představenstva
 
+420 296 374 703 +420 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Kotoučová Pavlína
sekretariát
předsedy představenstva
 
+420 296 374 704 +420 296 374 772 pkotoucovaPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Plešr Michal, Ing.
vedoucí střediska pro
posuzování hazardních her
 
+420 296 374 707 +420 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Hešová Marie, Mgr.
firemní právník
 
+420 296 374 716 +420 296 374 772 mhesovaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ - DIVIZE 4 ELEKTRO

Zkušební laboratoř elektrických výrobků, kalibrační laboratoř a inspekční orgán

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště areál Mesit
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Miklíková Marie
sekretariát ředitele Divize 4 Elektro
 
+420 572 522 191 mmiklikovaPostaitczlin.cz
Čech Karel, Ing.
manažer jakosti Divize 4 Elektro
 
+420 572 522 219 kcechPostaitczlin.cz
Mužík Stanislav, Ing.
zástupce vedoucího střediska
certifikace systémů řízení
 
+420 572 522 583 consultPostaitczlin.cz
Netopil Miroslav, Ing.
vedoucí kalibrační laboratoře
 
+420 572 522 108 mnetopilPostaitczlin.cz
Vávra Pavel, Ing.
vedoucí zkušební laboratoře elektrických výrobků
 
+420 572 522 242 pvavraPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRNO (KALIBRAČNÍ LABORATOŘ)

kalibrační laboratoř, pracoviště Brno

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště VÚCHZ Brno
Křižíkova 70
Brno 612 00
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Trávníček Pavel, Ing.
zástupce vedoucího AKL (pracoviště Brno)
 
+420 541 633 736 ptravnicekPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ PRAHA, DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 - Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Kučera Vlastimil, Ing., Ph.D.
ředitel Divize CSI
 
+420 281 017 401 v.kuceraPostacsias.cz
Kučera Petr, Ing., CSc.
technický ředitel
 
+420 281 017 445 kuceraPostacsias.cz
aoPostacsias.cz
Rohánková Olga
sekretariát ředitele Divize CSI,
sekretariát technického ředitele
 
+420 281 017 441 rohankovaPostacsias.cz
Slaboch Vít
vedoucí AZL 1007.4
 
+420 281 017 451
+420 281 017 452
slabochPostacsias.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN, DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1007.1 - Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
K Cihelně 304, 764 32 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Panovec Vladan, Ing.
vedoucí pracoviště Zlín
 
+420 577 604 347 panovecPostacsizlin.cz
Hrdinová Petra, Ing.
vedoucí AZL 1007.1
 
+420 577 604 335 petra.hrdinovaPostacsizlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Certifikace zdravotnických prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Odkaz na mapy
ID: 36 731 307
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, Vložka číslo 1455/B

pracovník

telefon e-mail
Závišek Tomáš, Ing.
vedoucí střediska
certifikace zdravotnických prostředků
 
+420 572 77 99 55 tzavisekPostaitczlin.cz
Remeteiová Lýdia
zástupkyně vedoucího střediska
certifikace zdravotnických prostředků
 
+421 253 421 046 lremeteiovaPostaitczlin.cz
Ľuptáková Zuzana, Ing.
zástupkyně vedoucího střediska
certifikace zdravotnických prostředků
 
+421 253 421 032 zluptakovaPostaitczlin.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Tomáš Veselý

© ITC - Institut pro testování a cetfifikaci | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM