Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Stanovení glyfosátu a jeho hlavního metabolitu - kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA)

Glyfosátové přípravky jsou v zemědělství běžně používané širokospektrální systémové neselektivní herbicidy. Jejich hlavním metabolitem je kyselina aminomethylfosfonová (AMPA).
Laboratoře ITC zavedly analýzu těchto reziduí ve výrobcích na základě požadavků našich klientů, např. v textilních materiálech apod. 


Nová služba v oblasti statického a dynamického testování výrobků

Vážení klienti,

laboratoře ITC Vám nabízejí novou službu v oblasti statického i dynamického testování výrobků. Jedná se o zkoušky na trhacím stroji Instron 8503, který můžeme provozovat jak ve statickém režimu, tak v dynamickém.


Koupě části závodu CSI - účinnost dnem 1. července 2019

Institut pro testování a certifikaci, a.s., a Centrum stavebního inženýrství a.s. uzavřeli smlouvu o prodeji části závodu, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2019


Kontakty na vedoucí pracovníky divize certifikace v průběhu stěhování na nová pracoviště

Vážení klienti, v případech, kdy se Vám nepodaří dovolat na pevnou linku pracovníků divize certifikace, kontaktujte prosím vedoucí pracovníky příslušných pracovišť na mobilních telefonech. KONTAKTY NALEZNETE ZDE


Stěhování pracovišť divize certifikace do nových prostor společnosti ITC

Vážení klienti, v průběhu měsíce dubna 2019 probíhá stěhování pracovišť divize certifikace do nových prostor společnosti ITC v budově 113, areál Svit (adresa: Třída Tomáše Bati 5264, vstup z ulice Malotova).


V případě, že plánujete osobní návštěvu s pracovníky divize certifikace, potvrďte si s dotčeným pracovníkem MÍSTO SETKÁNÍ.


Kontakty

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Název firmy: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381
Spisová značka: B1002 vedená u krajského soudu v Brně
Telefon: +420 577 601 238
Fax: +420 577 104 855
E-mail: itcPostaitczlin.cz
ID datové schránky: 3vxejfs

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

pracovník telefon fax e-mail
Heš Jiří, Ing.
předseda představenstva
 
+420 296 374 703 +420 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Čevelík Radomír, RNDr.
místopředseda představenstva
 
+420 577 601 612 +420 577 104 855 rcevelikPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.
generální ředitel
 
+420 577 601 613 +420 577 104 855 directorPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Vaněk Pavel, Ing.
ředitel divize certifikace
 
+420 577 601 621 +420 577 104 855 pvanekPostaitczlin.cz
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.
ředitel divize zkušebnictví
 
+420 577 601 272 +420 577 601 702 testingPostaitczlin.cz
Kučera Vlastimil, Ing. Ph.D.
ředitel divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
 
+420 281 017 401   v.kuceraPostacsias.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 577 601 379 +420 577 601 855 marketingPostaitczlin.cz

 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MARKETING A PÉČE O ZÁKAZNÍKY

pracovník telefon fax e-mail
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Bielik Ondřej, DiS.
asistent ředitele pro zahraniční vztahy
 
+420 577 601 667 +420 577 104 855 obielikPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 577 601 379 +420 577 104 855 marketingPostaitczlin.cz
Veselý Tomáš, Ing.
marketing a péče o zákazníky
 
+420 577 601 238 +420 577 104 855 tveselyPostaitczlin.cz
Hájková Barbora, Ing.
marketing a péče o zákazníky
 
+420 577 601 328 +420 577 104 855 bhajkovaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - LOUKY (SÍDLO SPOLEČNOSTI)

Místopředseda představenstva, analytická laboratoř, zkušební laboratoř

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

DIVIZE ŘÍZENÍ

pracovník telefon fax e-mail
Čevelík Radomír, RNDr.
místopředseda představenstva
 
+420 577 601 612 +420 577 104 855 rcevelikPostaitczlin.cz
Krátká Renata
sekretariát místopředsedy představenstva
 
+420 577 601 612 +420 577 104 855 rkratkaPostaitczlin.cz
Pinkavová Dana
nákupní oddělení
 
+420 577 601 377 +420 577 601 702 dpinkavovaPostaitczlin.cz

 

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

pracovník telefon fax e-mail
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.
ředitel divize zkušebnictví
 
+420 577 601 272 +420 577 601 702 testingPostaitczlin.cz
Kleiblová Jana
sekretariát ředitele divize zkušebnictví
 
+420 577 601 275 +420 577 601 702 jkleiblovaPostaitczlin.cz
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí fyzikální zkušebny
 
+420 572 779 904   tubesPostaitczlin.cz
Vilímková Věra, Ing.
vedoucí laboratoře analytické chemie a mikrobiologie
 
+420 577 601 634 +420 577 601 389 analytPostaitczlin.cz
Látalová Irena, Ing.
vedoucí zkušebny textilních materiálů a výrobků
 
+420 577 601 268 +420 577 601 702 ilatalovaPostaitczlin.cz
textilePostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - AREÁL SVIT, BUDOVA 113
(vstup z areálu SVIT, ulice Malotova)

Generální ředitel, management společnosti, certifikace výrobků, certifikace systémů řízení, zkušební laboratoř

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

 

DIVIZE ŘÍZENÍ

pracovník telefon fax e-mail
Heš Jiří, Mgr.
generální ředitel
 
+420 577 601 613 +420 577 104 855 directorPostaitczlin.cz
Macháčková Anna, Ing.
sekretariát generálního ředitele
 
+420 577 601 613 +420 577 104 855 amachackovaPostaitczlin.cz
Velísková Lenka, Ing.
metrolog, manažer jakosti zkušební laboratoře
 
+420 577 601 530 +420 577 104 855 lveliskovaPostaitczlin.cz
Stužková Sylva, Ing.
manažer kvaliy AO/NB
 
+420 577 601 790 +420 577 104 855 sstuzkovaPostaitczlin.cz
Konečná Libuše
personalistika
 
+420 577 601 203 +420 577 601 239 lkonecnaPostaitczlin.cz
Kučera Daniel
vedoucí ekonomického úseku
 
+420 577 601 213 +420 577 601 239 dkuceraPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 577 601 379 +420 577 601 855 marketingPostaitczlin.cz

 

DIVIZE CERTIFIKACE

pracovník telefon fax e-mail
Vaněk Pavel, Ing.
ředitel divize certifikace
 
+420 577 601 621 +420 577 104 855 pvanekPostaitczlin.cz
Skřivánková Ivana
sekretariát ředitele divize certifikace
 
+420 577 601 623 +420 577 104 855 iskrivankovaPostaitczlin.cz
Shejbal Dušan, Ing. Ph.D.
zástupce ředitele divize certifikace pro oblastakreditovaných výkonů
 
+420 577 601 532 +420 577 104 855 auditPostaitczlin.cz
Heinzová Pavla, Ing.
zástupkyně ředitele divize certifikace pro oblast zdravotnických prostředků
 
+420 577 601 789 +420 577 104 855 pheinzovaPostaitczlin.cz
Antošová Ludmila, Ing.
vedoucí oddělení certifikace hraček, OOP a speciálních výrobků
 

+420 577 601 364
+420 604 257 171

+420 577 104 855 lantosovaPostaitczlin.cz
Druláková Lenka, Ing.
vedoucí oddělení Normalizace a sekretariátu SGP - STANDARD
 
+420 577 601 524 +420 577 601 702 ldrulakovaPostaitczlin.cz
Závišek Tomáš, Ing.
vedoucí oddělení certifikace zdravotnických prostředků
 
+420 577 601 254
+420 734 423 594
+420 577 104 855 tzavisekPostaitczlin.cz
Karlík Petr, Ing.
vedoucí oddělení certifikace stavebních výrobků
 
+420 577 601 518
+420 605 256 857
+420 577 104 855 pkarlikPostaitczlin.cz
Rapant Jaroslav, Ing.
vedoucí oddělení certifikace systémů řízení
 
+420 577 601 299
+420 739 247 734
+420 577 104 855 qscertPostaitczlin.cz

 

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

pracovník telefon fax e-mail
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí fyzikální zkušebny,
zkušebna potrubních systémů,
zkušebna automotive
 
+420 572 779 904   tubesPostaitczlin.cz
Růžička Jiří, Ing.
vedoucí zkušebny stavebních materiálů a výrobků
 
+420 572 779 901 +420 577 601 389 jruzickaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN, BUDOVA 34, AREÁL SVIT

Zkušebna obuvi a osobních ochranných prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Zkušebna obuvi a osobních ochranných prostředků
Areál Svit, budova 34, Vavrečkova 5657
762 17 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník telefon fax e-mail
Ordeltová Marie, Ing.
vedoucí zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků
 
+420 577 523 657 +420 577 523 657 mordeltovaPostaitczlin.cz

KANCELÁŘ PRAHA

Předseda představenstva, ředitelství pro zahraniční vztahy, osvědčování hazardních her, firemní právník

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
kancelář Praha
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník telefon fax e-mail
Heš Jiří, Ing.
předseda představenstva
 
+420 296 374 703 +420 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Kotoučová Pavlína
sekretariát předsedy představenstva
 
+420 296 374 704 +420 296 374 772 pkotoucovaPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Plešr Michal, Ing.
vedoucí střediska pro posuzování hazardních her
 
+420 296 374 707 +420 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Hešová Marie, Mgr.
firemní právník
 
+420 296 374 716 +420 296 374 772 mhesovaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ - DIVIZE 4 ELEKTRO

Zkušební laboratoř elektrických výrobků, kalibrační laboratoř a inspekční orgán

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště areál Mesit
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník telefon fax e-mail
Miklíková Marie
sekretariát ředitele Divize 4 Elektro
 
+420 572 522 191 +420 572 522 191 mmiklikovaPostaitczlin.cz
Čech Karel, Ing.
manažer jakosti Divize 4 Elektro
 
+420 572 522 219 +420 572 522 191 kcechPostaitczlin.cz
Mužík Stanislav, Ing.
zástupce vedoucího certifikace systémů řízení
 
+420 572 522 583 +420 572 522 191 consultPostaitczlin.cz
Netopil Miroslav, Ing.
vedoucí kalibrační laboratoře
 
+420 572 522 108 +420 572 522 191 mnetopilPostaitczlin.cz
Vávra Pavel, Ing.
vedoucí zkušební laboratoře elektrických výrobků
 
+420 572 522 242 +420 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRNO (KALIBRAČNÍ LABORATOŘ)

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště VÚCHZ Brno
Křižíkova 70
Brno 612 00
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník telefon fax e-mail
Trávníček Pavel, Ing.
zástupce vedoucího AKL (pracoviště Brno)
 
+420 541 633 736 +420 541 633 736 ptravnicekPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ PRAHA, DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 - Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník telefon fax e-mail
Kučera Vlastimil, Ing., Ph.D.
ředitel Divize CSI
 
+420 281 017 401   v.kuceraPostacsias.cz
Kučera Petr, Ing., CSc.
technický ředitel
 
+420 281 017 445   kuceraPostacsias.cz
aoPostacsias.cz
Rohánková Olga
sekretariát ředitele Divize CSI,
sekretariát technického ředitele
 
+420 281 017 441   rohankovaPostacsias.cz
Slaboch Vít
vedoucí AZL 1007.4
 
+420 281 017 451
+420 281 017 452
  slabochPostacsias.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN, DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1004.1 - Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
K Cihelně 304, 764 32 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník telefon fax e-mail
Panovec Vladan, Ing.
vedoucí pracoviště Zlín
 
+420 577 604 347   panovecPostacsizlin.cz
Hrdinová Petra, Ing.
vedoucí AZL 1007.1
 
+420 572 522 219   petra.hrdinovaPostacsizlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Certifikace zdravotnických prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Odkaz na mapy
ID: 36 731 307
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, Vložka číslo 1455/B

pracovník telefon fax e-mail
Závišek Tomáš, Ing.
vedoucí oddělení certifikace zdravotnických prostředků
 
+420 577 601 254 +420 577 104 855 tzavisekPostaitczlin.cz
Remeteiová Lýdia
zástupkyně vedoucího oddělení certifikace zdravotnických prostředků
 
+421 253 421 046 +421 253 421 032 lremeteiovaPostaitczlin.cz
Ondrušová Zuzana, Ing.
zástupkyně vedoucího oddělení certifikace zdravotnických prostředků
 
+421 253 421 032 +421 253 421 032 zondrusovaPostaitczlin.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Tomáš Veselý

 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM