Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Výrobky pro kontakt s potravinami - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech:

Vzhledem k opakovaným požadavkům klientů byla v laboratořích ITC vyvinuta nová metoda - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech. Aromatické minerální oleje (MOAH) jsou dle EFSA považovány za potenciálně karcinogenní a je jim věnována zvýšená pozornost. Migrační limity byly zatím stanoveny pouze na národní úrovni Federálním úřadem Německa pro hodnocení zdravotních rizik (BfR).
Bližší informace: Laboratoř analytické chemie; fpuype@itczlin.cz ; analyt@itczlin.cz


Ing. Taťána Pašiaková

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás náhle opustila naše drahá kolegyně Ing. Taťána Pašiaková. S hlubokou úctou k památce zesnulé - pracovní kolektiv ITC Zlín.


Měření fyziologických vlastností textilií

ITC rozšířil seznam akreditovaných metod o zkoušku podle ČSN EN ISO 11092 - Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek. Zkoušku využijí především výrobci a dovozci funkčního ošacení garantující vysoký uživatelský standard právě v oblasti fyziologických vlastností. Bližší informace získáte ve zkušebně textilních materiálů a výrobků (e-mail: textile@itczlin.cz, tel. 577 601 268).


Seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE ve spolupráci s ITC Zlín pořádá seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ. Akce se uskuteční 04.10.2017 od 9:30 do 15:00. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2017 e-mailem na dvorackova@khkzk.cz, telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. Května 2022.


MD legislation

VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ SEKCE 


OBSAH VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ SEKCE:

FORMULÁŘE PRO KLIENTY

  SOUBOR Verze

Předběžný dotazník
 
2016-05-25

GFA CZ
 
2016-05-22

Žádost o posouzení shody MDD
 
2017-03-01

Žádost o posouzení shody IVDD
 
2017-03-01

Příručka pro klienty MD
 
2015-06-22

Příručka pro klienty IVDD
 
2015-06-22

COMPETENCE NB 1023

  www link FILE

Notification MDD - Nando
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS_46625
 

Notification IVDD - Nando
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS_46625  

USEFUL LINKS

  www link

EURLEX
http://eur- lex.europa.eu/en/index.htm

NANDO
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

European Commision – Medical Devices
http://ec.europa.eu/health/medical- devices/documents/guidelines/index_en.htm

European Medical Device Regulations
http://www.emergogroup.com/resources/reg ulations-europe

CEN (European Committee for Standardization ) - Healthcare
http://www.cen.eu/CEN/sectors/sectors/he althcare/Pages/default.aspx

Central Management Committee  (CMC) on Medical Devices
http://www.cmc-md.eu/

Notified Body Operations Group (NBOG) NBOG’s Best Practice Guide
http://www.nbog.eu/2.html

TEAM NB - The European Association for Medical devices of Notified Bodies
http://www.team-nb.org/

International Medical Device Regulators Forum
http://www.imdrf.org

 

NEW EUROPEAN MEDICAL DEVICE AND IVD REGULATIONS PUBLISHED ON 5 MAY 2017 
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

    FILE

2017/745

Europe Medical Device Regulation (MDR)


2017/746

Europe In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

 

DIRECTIVES - Main legislation
(Compiled from the accessible information at the Web:http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en)

    FILE

MDD 93/42/EEC
 
concerning medical devices
 
List of harmonised standards under the Directive

 


IVDD 98/79/EC

Directive of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices
 
List of harmonised standards under the Directive

 

DIRECTIVES – Classification
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Directive 2005/50/EC Reclassification of hip, knee and shoulder joint replacements

Directive 2003/12/EC Reclassification of breast implants

REGULATION - Electronic instructions for use of MD
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Regulation (EU) No 207/2012


Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2013 o jmenování oznámených subjektů

Commission Regulation (EU) No 920/2013 on the designation and the supervision of notified bodies
Doporučení Komise 2013/473/EU o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

Commission Recommendation 2013/473/EU on the audits and assessments performed by notified bodies in the field of medical devicesDIRECTIVES - MD manufactured utilising tissues of animal origin
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Regulation (EU) No 722/2012

DIRECTIVES - Variant Creutzfeld-Jakob Disease assai
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Directive 2011/100/EU

DECISIONS - Common Technical Specification on IVD
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Decision 2011/869/EU

Commission Decision 2002/364/EC

Commission Decision 2009/886/EC

Corrigendum to Commission Decision 2009/886/EC

DECISION - Eudamed - European Databank on Medical Devices
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Decision 2010/227/EU

MEDDEV - Guidelines relating to medical device Directives
(Compiled from the accessible information at the Web: http://ec.europa.eu/health

    FILE Version
2.1 - Scope, field of application, definition    

MEDDEV 2.1/1
Definitions of "medical devices", "accessory" and "manufacturer" April 1994

MEDDEV 2.1/2 rev.2
Field of application of directive "active implantable medical devices" April 1994

MEDDEV 2.1/2.1
Field of application of directive "active implantable medical devices February 1998

MEDDEV 2.1/3 rev.3
Borderline products, drug-delivery products and medical devices incorporating,as integral part, an ancillary medicinal substance or an ancillary human blood derivative December 2009

MEDDEV 2.1/4
Interface with other directives - Medical devices/directive89/336/EEC relating to electromagnetic compatibility and directive 89/686/EEC relating to personal protective  equipment March 1994
 
For the relation between the MDD and directive 89/686/EEC concerning personal protective equipment, please see the Commission services interpretative document of 21 August 2009
August 2009

MEDDEV 2.1/5
Medical devices with a measuring function June 1998

MEDDEV 2.1/6
Qualification and Classification of stand alone software July 2016

2.2 - Essential requirements
   

MEDDEV 2.2/1 rev.1
EMC requirements February 1998

MEDDEV 2.2/3 rev.3
"Use by" - date June 1998

MEDDEV 2.2/4
Conformity assessment of In Vitro Fertilisation (IVF) and Assisted Reproduction Technologies (ART) products January 2012

2.4 - Classification of MD
   

MEDDEV 2.4/1 rev.9
Classification of medical devices June 2010

2.5 – Conformity assessment procedure - General rules
   

MEDDEV 2.5/3 rev.2
Subcontracting quality systems related June 1998

MEDDEV 2.5/5 rev.3
Translation procedure February 1998

MEDDEV 2.5/6 rev.1
Homogenous batches (verification of manufacturers' products) February 1998

2.5 – Conformity assessment procedure - Conformity assessment for particular groups of products
   

MEDDEV 2.5/7 rev.1
Conformity assessment of breast implants July 1998
 
Evaluation of medical devices incorporating products of animal origin.
(See MEDDEV 2.11/1 rev.2)
   

MEDDEV 2.5/9 rev.1
Evaluation of medical devices incorporating products containing natural rubber latex February 2004

MEDDEV 2.5/10
Guideline for Authorised Representatives January 2012

2.7 - Clinical investigation, clinical evaluationMEDDEV 2.7/1 rev.4
Clinical evaluation: Guide for manufacturers and notified bodies June 2016

Appendix 1: Clinical evaluation on coronary stents December 2008

MEDDEV 2.7/2 rev.2
Guide for Competent Authorities in making an assessment of clinical investigation; notification September 2015

MEDDEV 2.7/3 rev3
Clinical investigations: serious adverse event reporting May 2015

MEDDEV 2.7/4
Guidelines on Clinical investigations: a guide for manufacturers and notified bodies December 2010

2.10 - Notified bodiesMEDDEV 2.10/2 rev.1
Designation and monitoring of Notified Bodies within the framework of EC Directives on Medical devices April 2001


Annex 1Annex 2Annex 3Annex 4


2.11 - Products using materials of biological origin
MEDDEV 2.11/1 rev.2

Application of Council Directive 93/42/EEC taking into account the Commission Directive 2003/32/EC for Medical Devices utilising tissues or derivatives originating from animals for which a TSE risk is suspected January 2008

Annex 1

2.12 - Market surveillanceMEDDEV 2.12/1 rev.8
Medical Devices Vigilance System    January 2013


Manufacturer Incident ReportHow to use the MIRField Safety Corrective ActionTrend ReportPeriodic Summary Report
MIR and FSCA xml files
List of contact pointsMEDDEV 2.12/2 rev.2
Post Market Clinical Follow-up studies January 2012

2.13 - Transitional periodMEDDEV 2.13 rev.1
Commission communication on the application of transitional provision of Directive 93/42/EEC relating to medical devices (OJ 98/C 242/05) August 1998


As regards the transitional regime of Directive 2007/47/EC see the Interpretative Document of the Commission's services of 5 June 2009
June 2009

2.14 - IVDMEDDEV 2.14/1 rev.2
Borderline and Classification issues. A guide for manufacturers and notified bodies January 2012

MEDDEV 2.14/2 rev.1
Research Use Only products February 2004

MEDDEV 2.14/3 rev.1
Supply of Instructions For Use (IFU) and other information for In-vitro Diagnostic (IVD)Medical Devices January 2007


Form for the registration of manufacturers and devices In Vitro Diagnostic Medical Device Directive, Article 10
January 2007

MEDDEV 2.14/4
CE marking of blood based in vitro diagnostic medical devices for vCJD based on detection of abnormal PrP January 2012

2.15 - Other guidancesMEDDEV 2.15 rev.3
Committees/Working Groups contributing to the implementation of the Medical Device Directives December 2008

NBOG - Documents provide guidance on specific aspects related to the activities of NB
(Compiled from the accessible information at the Web: http://www.nbog.eu)FILE Version
NBOG BPG 2016-1 (Re-)designation of notified bodies: Process for joint assessments Jun 2016

NBOG BPG 2014-1
Renewal of EC Design-Examination and Type-Examination Certificates: Conformity assessment procedures and general Nov 2014

NBOG BPG 2014-2
Guidance on the Information Required for Notified Body Medical Device Personnel Involved in Conformity Assess-ment Activities Nov 2014

NBOG BPG 2014-3
Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System Nov 2014

NBOG BPG 2006-1
Change of Notified Body Nov 2008

NBOG BPG 2009-1
Guidance on Design-Dossier Examination and Report Content Mar 2009

NBOG BPG 2009-2
Role of Notified Bodies in the Medical Device Vigilance System Mar 2009

NBOG BPG 2009-3
Guideline for Designating Authorities to Define the Notification Scope of a Notified Body Conducting Medical Devices Assessment Mar 2009

NBOG BPG 2009-4
Guidance on Notified Body‘s Tasks of Technical Documentation Assessment on a Representative Basis Jul 2009

NBOG BPG 2010-1
Guidance for Notified Bodies auditing suppliers to medical device manufacturers Mar 2010

NBOG BPG 2010-2
Guidance on Audit Report Content Mar 2010

NBOG BPG 2010-3
Certificates issued by Notified Bodies with reference to Council Directives 93/42/EEC, 98/79/EC, and 90/385/EEC Mar 2010

NBOG ChecklistsNBOG CL 2010-1
Checklist for audit of Notified Body’s review of Clinical Data/Clinical Evaluation Mar 2010

NBOG FormsNBOG F 2014-1
Application form to be submitted when applying for designation as a notified body Nov 2014

NBOG F 2014-2
Qualification of personnel (see NBOG BPG 2014-2) Jun 2016

NBOG F 2012-1
Notification form – Directive 93/42/EEC Jan 2013

NBOG F 2012-3
Notification form – Directive 98/79/EC Jan 2013

NBOG F 2010-1
Certificate Notification to the Commission and other Member States Mar 2010
VIGILANCE
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)FILE Version

MEDDEV 2.12/1 rev.8
Medical Devices Vigilance System January 2013


Manufacturer Incident ReportHow to use the MIRField Safety Corrective ActionTrend ReportPeriodic Summary ReportMIR and FSCA xml files
List of contact pointsMEDDEV 2.12/2 rev.2
Post Market Clinical Follow-up studies January 2012

GHTF Study Group 5 Documents  - Clinical Safety/Performance
(Compiled from the accessible information at the Web: http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg5.asp)FILE Version
GHTF-SG5-N2R8:2007
Clinical Evaluation
May 2007
GHTF-SG5-N3:2010
Clinical Investigations
February 2010
GHTF-SG5-N4:2010
Post-Market Clinical Follow-Up S
tudies
February 2010

 

Aktualizováno: 18. května 2017
 
> Webdesign studio