Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
veletrh AMPER 2019

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na veletrhu AMPER 2019, který se uskuteční v termínu 19.3. – 22. 3. 2019 v Brně. Najdete nás v Hale P, Stánek č. P 6.07. K dispozici jsou e-vouchery. Bližší informace poskytne Ing. Barbora Hájková, tel: 577 601 328, e-mail: bhajkova@itczlin.cz. Profil ITC zde.


Nabídka služeb ITC dle požadavků ROHS 3

„RoHS 3“ (směrnice 2015/863/EC novelizující směrnici 2011/65/EC) vstupuje v platnost dnem 22.7.2019. Týká se omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních:

1. Těžké kovy (Pb, Cd, Hg CrVI+)
2. Polybromované retardéry hoření PBDE a PBB
3. Vybrané estery kyseliny ftalové: Bis (2-ethylhexyl) ftalát, Butyl benzyl ftalát, Di butyl ftalát a Di iso butyl ftalát (nový požadavek RoHS 3); limit 0,1 hm. % v homogenním materiálu. Dodržení limitu může být problematické zejména u měkčených plastů (izolace kabelů), nátěrových hmot, lepidel…

Laboratoře ITC jsou plně připraveny pro výrobce a dovozce elektrických a elektronických výrobků tyto látky v materiálech stanovovat. Léta zkušeností s těmito typy analýz Vám dává jistotu kvalitních výsledků této analýzy. V případě zájmu o tuto službu se obraťte na pracovníky laboratoře analytické chemie:  

Ing. David Grebeníček, dgrebenicek@itczlin.cz
Ing. Iveta Řezníčková,  ireznickova@itczlin.cz


Online přístup do norem koncernu Toyota

Institut pro testování a certifikaci, a.s. získal od koncernu Toyota přístup do jejich on-line databáze technických norem, které jsou relevantní pro komponenty automobilových dílů, určených pro vozy Toyota. Věříme, že tento online přístup do databáze norem pomůže k lepším službám ITC směrem k Vám, klientům při realizaci zakázek.

Pro fyzikální zkoušky dílů kontaktujte prosím paní Lenku Nesvadbovou, lnesvadbova@itczlin.cz nebo paní Dr. Petru Škabrahovou, pskabrahova@itczlin.cz.

 

Pro emisní zkoušky dílů kontaktujte prosím paní Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz.


Zdravotnické prostředky - shrnutí aktuálního stavu příprav/přechodu notifikovaných osob na novou legislativu

Evropská asociace pro zdravotnické prostředky notifikovaných osob (TEAM NB) na webových stránkách, v sekci „Latest News“, zveřejnila dne 14.12.2018 dokument s názvem „White Paper: One Year of Application“ shrnující aktuální stav příprav/přechodu notifikovaných osob na novou legislativu týkající se nařízení EU pro zdravotnické prostředky (MDR) a nařízení EU pro In-Vitro zdravotnické prostředky (IVDR).


PF 2019

Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Rádi bychom tuto příležitost využili, abychom Vám v roce 2019 popřáli pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů v osobním i profesním životě.


MD legislation

VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ SEKCE 


OBSAH VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ SEKCE:

FORMULÁŘE PRO KLIENTY

  SOUBOR Verze

Předběžný dotazník
 
2016-05-25

GFA CZ
 
2016-05-22

Žádost o posouzení shody MDD
 
2018-07-26

Žádost o posouzení shody IVDD
 
2017-03-01

Příručka pro klienty MD
 
2016-03-01

Příručka pro klienty IVDD
 
2016-03-01

COMPETENCE NB 1023

  www link FILE

Notification MDD - Nando
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS_46625
 

Notification IVDD - Nando
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS_46625  

USEFUL LINKS

  www link

EURLEX
http://eur- lex.europa.eu/en/index.htm

NANDO
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

European Commision – Medical Devices
http://ec.europa.eu/health/medical- devices/documents/guidelines/index_en.htm

European Medical Device Regulations
http://www.emergogroup.com/resources/reg ulations-europe

CEN (European Committee for Standardization ) - Healthcare
http://www.cen.eu/CEN/sectors/sectors/he althcare/Pages/default.aspx

Central Management Committee  (CMC) on Medical Devices
http://www.cmc-md.eu/

Notified Body Operations Group (NBOG) NBOG’s Best Practice Guide
http://www.nbog.eu

TEAM NB - The European Association for Medical devices of Notified Bodies
http://www.team-nb.org/

International Medical Device Regulators Forum
http://www.imdrf.org

 

NEW EUROPEAN MEDICAL DEVICE AND IVD REGULATIONS PUBLISHED ON 5 MAY 2017 
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

    FILE

2017/745

Europe Medical Device Regulation (MDR)


2017/746

Europe In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2185 PUBLISHED ON NOVEMBER 2017
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

    FILE
2017/2185
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2185 of 23 November 2017 on the list of codes and corresponding types of devices for the purpose of specifying the scope of the designation as notified bodies in the field of medical devices under Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council and in vitro diagnostic medical devices under Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council

DIRECTIVES - Main legislation
(Compiled from the accessible information at the Web:http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en)

    FILE

MDD 93/42/EEC
 
concerning medical devices
 
List of harmonised standards under the Directive

 


IVDD 98/79/EC

Directive of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices
 
List of harmonised standards under the Directive

 

DIRECTIVES – Classification
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Directive 2005/50/EC Reclassification of hip, knee and shoulder joint replacements

Directive 2003/12/EC Reclassification of breast implants

REGULATION - Electronic instructions for use of MD
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Regulation (EU) No 207/2012


Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2013 o jmenování oznámených subjektů

Commission Regulation (EU) No 920/2013 on the designation and the supervision of notified bodies
Doporučení Komise 2013/473/EU o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

Commission Recommendation 2013/473/EU on the audits and assessments performed by notified bodies in the field of medical devicesDIRECTIVES - MD manufactured utilising tissues of animal origin
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Regulation (EU) No 722/2012

DIRECTIVES - Variant Creutzfeld-Jakob Disease assai
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Directive 2011/100/EU

DECISIONS - Common Technical Specification on IVD
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Decision 2011/869/EU

Commission Decision 2002/364/EC

Commission Decision 2009/886/EC

Corrigendum to Commission Decision 2009/886/EC

DECISION - Eudamed - European Databank on Medical Devices
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur- lex.europa.eu)

  FILE

Commission Decision 2010/227/EU

MEDDEV - Guidelines relating to medical device Directives
(Compiled from the accessible information at the Web: http://ec.europa.eu/health

    FILE Version
2.1 - Scope, field of application, definition    

MEDDEV 2.1/1
Definitions of "medical devices", "accessory" and "manufacturer" April 1994

MEDDEV 2.1/2 rev.2
Field of application of directive "active implantable medical devices" April 1994

MEDDEV 2.1/2.1
Field of application of directive "active implantable medical devices February 1998

MEDDEV 2.1/3 rev.3
Borderline products, drug-delivery products and medical devices incorporating,as integral part, an ancillary medicinal substance or an ancillary human blood derivative December 2009

MEDDEV 2.1/4
Interface with other directives - Medical devices/directive89/336/EEC relating to electromagnetic compatibility and directive 89/686/EEC relating to personal protective  equipment March 1994
 
For the relation between the MDD and directive 89/686/EEC concerning personal protective equipment, please see the Commission services interpretative document of 21 August 2009
August 2009

MEDDEV 2.1/5
Medical devices with a measuring function June 1998

MEDDEV 2.1/6
Qualification and Classification of stand alone software July 2016

2.2 - Essential requirements
   

MEDDEV 2.2/1 rev.1
EMC requirements February 1998

MEDDEV 2.2/3 rev.3
"Use by" - date June 1998

MEDDEV 2.2/4
Conformity assessment of In Vitro Fertilisation (IVF) and Assisted Reproduction Technologies (ART) products January 2012

2.4 - Classification of MD
   

MEDDEV 2.4/1 rev.9
Classification of medical devices June 2010

2.5 – Conformity assessment procedure - General rules
   

MEDDEV 2.5/3 rev.2
Subcontracting quality systems related June 1998

MEDDEV 2.5/5 rev.3
Translation procedure February 1998

MEDDEV 2.5/6 rev.1
Homogenous batches (verification of manufacturers' products) February 1998

2.5 – Conformity assessment procedure - Conformity assessment for particular groups of products
   

MEDDEV 2.5/7 rev.1
Conformity assessment of breast implants July 1998
 
Evaluation of medical devices incorporating products of animal origin.
(See MEDDEV 2.11/1 rev.2)
   

MEDDEV 2.5/9 rev.1
Evaluation of medical devices incorporating products containing natural rubber latex February 2004

MEDDEV 2.5/10
Guideline for Authorised Representatives January 2012

2.7 - Clinical investigation, clinical evaluation
   

MEDDEV 2.7/1 rev.4
Clinical evaluation: Guide for manufacturers and notified bodies June 2016
  Appendix 1: Clinical evaluation on coronary stents December 2008

MEDDEV 2.7/2 rev.2
Guide for Competent Authorities in making an assessment of clinical investigation; notification September 2015

MEDDEV 2.7/3 rev3
Clinical investigations: serious adverse event reporting May 2015

MEDDEV 2.7/4
Guidelines on Clinical investigations: a guide for manufacturers and notified bodies December 2010

2.10 - Notified bodies
   

MEDDEV 2.10/2 rev.1
Designation and monitoring of Notified Bodies within the framework of EC Directives on Medical devices April 2001
 
Annex 1
 
 
Annex 2
 
 
Annex 3
 
 
Annex 4
 

2.11 - Products using materials of biological origin
   


MEDDEV 2.11/1 rev.2

Application of Council Directive 93/42/EEC taking into account the Commission Directive 2003/32/EC for Medical Devices utilising tissues or derivatives originating from animals for which a TSE risk is suspected January 2008
  Annex 1  

2.12 - Market surveillance
   

MEDDEV 2.12/1 rev.8
Medical Devices Vigilance System    January 2013
 
Manufacturer Incident Report
 
 
How to use the MIR
 
 
Field Safety Corrective Action
 
 
Trend Report
 
 
Periodic Summary Report
   
 
MIR and FSCA xml files
   
 
List of contact points
   

MEDDEV 2.12/2 rev.2
Post Market Clinical Follow-up studies January 2012

2.13 - Transitional period
   

MEDDEV 2.13 rev.1
Commission communication on the application of transitional provision of Directive 93/42/EEC relating to medical devices (OJ 98/C 242/05) August 1998
 
As regards the transitional regime of Directive 2007/47/EC see the Interpretative Document of the Commission's services of 5 June 2009
June 2009

2.14 - IVD
   

MEDDEV 2.14/1 rev.2
Borderline and Classification issues. A guide for manufacturers and notified bodies January 2012

MEDDEV 2.14/2 rev.1
Research Use Only products February 2004

MEDDEV 2.14/3 rev.1
Supply of Instructions For Use (IFU) and other information for In-vitro Diagnostic (IVD)Medical Devices January 2007
 
Form for the registration of manufacturers and devices In Vitro Diagnostic Medical Device Directive, Article 10
January 2007

MEDDEV 2.14/4
CE marking of blood based in vitro diagnostic medical devices for vCJD based on detection of abnormal PrP January 2012

2.15 - Other guidances
   

MEDDEV 2.15 rev.3
Committees/Working Groups contributing to the implementation of the Medical Device Directives December 2008

NBOG - Documents provide guidance on specific aspects related to the activities of NB
(Compiled from the accessible information at the Web: http://www.nbog.eu)

    FILE Version
NBOG BPG 2017-1 rev.1
Designation and notification of conformity assessment bodies

Nov 2017

NBOG BPG 2016-1
 
(Re-)designation of notified bodies: Process for joint assessments Jun 2016

NBOG BPG 2014-1
 
Renewal of EC Design-Examination and Type-Examination Certificates: Conformity assessment procedures and general Nov 2014

NBOG BPG 2014-2
 
Guidance on the Information Required for Notified Body Medical Device Personnel Involved in Conformity Assess-ment Activities Nov 2014

NBOG BPG 2014-3
 
Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System Nov 2014

NBOG BPG 2006-1
 
Change of Notified Body Nov 2008

NBOG BPG 2009-1
 
Guidance on Design-Dossier Examination and Report Content Mar 2009

NBOG BPG 2009-2
 
Role of Notified Bodies in the Medical Device Vigilance System Mar 2009

NBOG BPG 2009-3
 
Guideline for Designating Authorities to Define the Notification Scope of a Notified Body Conducting Medical Devices Assessment Mar 2009

NBOG BPG 2009-4
 
Guidance on Notified Body‘s Tasks of Technical Documentation Assessment on a Representative Basis Jul 2009

NBOG BPG 2010-1
 
Guidance for Notified Bodies auditing suppliers to medical device manufacturers Mar 2010

NBOG BPG 2010-2
 
Guidance on Audit Report Content Mar 2010

NBOG BPG 2010-3
 
Certificates issued by Notified Bodies with reference to Council Directives 93/42/EEC, 98/79/EC, and 90/385/EEC Mar 2010

NBOG Checklists
 
   

NBOG CL 2010-1
 
Checklist for audit of Notified Body’s review of Clinical Data/Clinical Evaluation Mar 2010

NBOG Forms
 
   
NBOG F 2017-1 rev.2
Application form to be submitted by a conformity assessment body when applying for designation as notified body under the medical devices Regulation (MDR)

Nov 2017
NBOG F 2017-2 rev.2
Application form to be submitted by a conformity assessment body when applying for designation as notified body under the in vitro diagnostic devices Regulation (IVDR)

Nov 2017
NBOG F 2017-3
Applied-for scope of designation and notification of a Conformity Assessment Body – Regulation (EU) 2017/745 (MDR)

Nov 2017
NBOG F 2017-4
Applied-for scope of designation and notification of a Conformity Assessment Body – Regulation (EU) 2017/746 (IVDR)

Nov 2017
NBOG F 2017-5
Preliminary assessment report form – Regulation (EU) 2017/745


tbt
NBOG F 2017-6
Preliminary assessment report form – Regulation (EU) 2017/746


tbt

NBOG F 2014-1
 
Application form to be submitted when applying for designation as a notified body Nov 2014

NBOG F 2014-2
 
Qualification of personnel (see NBOG BPG 2014-2) Jun 2016

NBOG F 2012-1
 
Notification form – Directive 93/42/EEC Jan 2013

NBOG F 2012-2
 
Notification form – Directive 90/385/EEC Jan 2013

NBOG F 2012-3
 
Notification form – Directive 98/79/EC Jan 2013

NBOG F 2010-1
 
Certificate Notification to the Commission and other Member States Mar 2010

VIGILANCE
(Compiled from the accessible information at the Web: http://eur-lex.europa.eu)

    FILE Version

MEDDEV 2.12/1 rev.8
 
Medical Devices Vigilance System January 2013
 
Manufacturer Incident Report
 
 
 
How to use the MIR
 
 
 
Field Safety Corrective Action
 
 
 
Trend Report
 
 
 
Periodic Summary Report
 
 
 
MIR and FSCA xml files
 
   
 
List of contact points
 
   

MEDDEV 2.12/2 rev.2
 
Post Market Clinical Follow-up studies January 2012

 

GHTF Study Group 5 Documents  - Clinical Safety/Performance
(Compiled from the accessible information at the Web: http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg5.asp)

    FILE Version
GHTF-SG5-N2R8:2007
Clinical Evaluation
 
May 2007
GHTF-SG5-N3:2010
Clinical Investigations
 
February 2010
GHTF-SG5-N4:2010
Post-Market Clinical Follow-Up Studies
 
February 2010

 

Aktualizováno: 26. července 2018
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM