ITC na veletrhu AMPER 2015

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na veletrh AMPER 2015, který se uskuteční v termínu 24. 3. – 27. 3. 2015 v Brně.

pavilon P, stánek č. P 6.14

 

VSTUPENKA ZDARMA! Zažádejte si o kód pro elektronický voucher. Více informací na STRÁNKÁCH O VELETRHU!
 


Seminář Zákony a normy

Přijměte pozvání na seminář zaměřený na představení informačních nástrojů umístěných na stránkách Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a zcela nového a v podmínkách České republiky ojedinělého internetového portálu Zákony a normy. STRÁNKY SEMINÁŘE.

 


Termální solární kolektory s kapalinovým médiem

Norma ČSN EN 12975-2 pro zkoušení termálních solárních kolektorů s kapalinovým médiem byla nahrazena novou normou ČSN EN ISO 9806. Nová norma odráží nejnovější vývoj kolektorů a poznatky o jejich testování.
 


Etický kodex člena Svazu zkušeben pro výstavbu

Dne 24.11. 2014 podepsal předseda představenstrva Ing. Jiří Heš  Etický kodex člena Svazu zkušeben pro výstavbu. Kodex reprezentuje postoj ITC k širokému spektru mravně-etických závazků  vůči ostatním členům SZV,  klientům a partnerům.


Nový portál ZÁKONY A NORMY

Navštivte nový portál ZÁKONY a NORMY! Jedná se o unikátní projekt, který má napomoci především výrobcům, dovozcům a distributorům, majícím odpovědnost za bezpečnost výrobků uváděných na trh EU.


Aktuality

 
> Webdesign studio