ISO 9001:2015

Vážení obchodní přátelé, podle informací uveřejněných na www.iso.org byla dne 15. 9. 2015 vydána nová verze normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky s návodem pro použití. Norma je v současnosti dostupná v anglickém originálu. České znění normy je připravováno. Vydáním normy bylo zahájeno tříleté přechodné období pro přechod systémů managementu kvality klientů na požadavky normy ISO 9001:2015. Další informace budou poskytnuty na semináři Seminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (ZDE).


ITC na veletrhu ForToys 2015

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na podzimním veletrhu pro děti For Toys, který se uskuteční v termínu 8.10 – 11. 10. 2015 v Praze. Stánek č. 1B11 - link. Bližší informace poskytne Ing. Eva Čevelíková, tel: 577 601 379, e-mail: ecevelikova@itczlin.cz. Profil ITC zde.


ISO 14001:2015

Vážení obchodní přátelé, podle informací uveřejněných na www.iso.org byla dne 15. 9. 2015 vydána nová verze normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. Norma je v současnosti dostupná v anglickém originálu. České znění normy je připravováno. Datem 15. 9. 2015 bylo zahájeno tříleté přechodné období pro přechod systémů environmentálního managementu klientů na požadavky normy ISO 14001:2015. Další informace budou poskytnuty na semináři Seminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015


FachPack 2015 - pozvánka na expozici

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním veletrhu pro obalový průmysl FachPack 2015, který se uskuteční v termínu 29.9. – 1.10.2015 v německém Norimberku. Naleznete nás v hale 7, Stánek č. 532. Bližší informace poskytne Ing. Eva Čevelíková, tel: 577 601 379, e-mail: ecevelikova@itczlin.cz. Profil ITC zde


Seminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

V souvislosti s připravovanou revizí norem ISO 9001 a ISO 14001 připravuje ITC dva tématické semináře zaměřené na rozdíly revidovaných standardů  oproti původním verzím a jejich podporu systémem společenské odpovědnosti podle ČSN 01 0391. Ve Zlíně proběhne seminář dne 3.11.2015 (STRÁNKY SEMINÁŘE ZDE) a v Praze dne 5.11.2015 (STRÁNKY SEMINÁŘE ZDE). Akce jsou umístěny v sekci zaměřené na vzdělávání http://www.itczlin.cz/cz/skola-seminar-workshop.

 

 

 


Aktuality

 
> Webdesign studio