rozšíření autorizace pro NV 163/2002 sb.

ITC rozšířila autorizaci AO č.224 pro NV 163/2002 Sb. o položku 3/1 Konstrukční výrobky z rostlého dřeva (jen pražce/mostnice).  autorizace


Reklamace textilních výrobků v teorii i praxi

Zveme Vás na vzdělávací akci, jejímž cílem je přispět ke zlepšení odborných znalostí při řešení reklamací v textilním sektoru včetně profesní komunikace s koncovými spotřebiteli, popř. dodavateli a odběrateli. Seminář „Reklamace textilních výrobků v teorii i praxi“. Termín: 29.5.2014.


Výsledky testování ITC jsou uznávány státní komisí pro ochranu spotřebitelů v USA

ITC je uznáno americkou státní komisí pro ochranu spotřebitelů „U.S. Consumer Product Safety Commission“ pro další test a to konkrétně stanovení obsahu esterů kyseliny ftalové (ftalátů) v hračkách podle postupu CPSC-CH-C1001-09.3. Celý rozsah našeho pověření najdete na webu CPSC zde http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/.


 


Akreditovaná kalibrační laboratoř rozšířila nabídku

Kalibrační laboratoř AKL 2222 rozšířila akreditaci o nové rozsahy kalibrací:
- posuvné měřidla do 500mm
- dutinomery do 100mm
- bezkontaktní teploměry -20 až + 400 C
- nelineární zkreslení s frekvencí základní harmonické do 200kHz


Nová akreditace podle ČSN 010391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací

Cerifikační orgán č. 3002 má udělenu akreditaci k certifikaci podle standardu ČSN 010391. Norma je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a ve všech oblastech výroby nebo služeb. 

 


Aktuality

 
taox
Zde je ukázka našich webových aplikací
více referencí taox zde Zavřít okno