Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC

ITC Češka republikaInstitut za ispitivanje kakvoće i certificiranje, a. s. (ITC) je neovisni zavod za ispitivanje, baždarenje, certificiranje, konzalting i inspekcije koje djeluje na području ispitivanja kvalitete i sigurnosti proizvoda, certificiranje menadžmenta upravljanja i environmentalnog menadžmenta te na području tehničkih normi.

ITC je najveća privatna stručna institucija u Češkoj republici i raspolaže najširim kompetencijama na području ispitivanja kvalitete i certificiranja.

Ispostavljeni dokumenti su međunarodno priznate i predstavljaju podlogu (preduvjet) za uvođenje na tržište i dalji promet proizvoda sa oznakom CE u svim zemljama članicama EU i zemljama ESVO.

STRUČNE USLUGE

 • vrednovanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima europskih direktiva koji predstavljaju podlogu za njihovu prodaju na tržištu EU i označavanje proizvoda oznakom sukladnosti CE
  • igračke - (smjernica Vijeća 2009/48/EZ)
  • osobna zaštitna sredstva - (smjernica Vijeća 89/686/EZ)
  • građevinski proizvodi - (smjernica Vijeća 305/2011)
  • medicinska sredstva - (smjernica Vijeća 93/42/EZ)
  • in vitro medicinska sredstva za dijagnostiku - (smjernica Vijeća 98/79/EZ)
  • električki uređaji niskog napona - (smjernica Vijeća 2006/95/EZ)
  • elektromagnetska kompatibilnost - (smjernica Vijeća 2004/108/EZ)
  • tlačne posude - (smjernica Vijeća 87/404/EZ)
 • certificiranje sustava upravljanja
  • ISO 9001 - certificiranje sustava menadžmenta kakvoće
  • HACCP - certificiranje sustava kritičnih točki u prehrambenoj industriji
  • ISO 13485 - certificiranje sustava menadžmenta kakvoće kod proizvođača medicinskih sredstava
  • OHSAS 18001 - certificiranje sustava menadžmenta sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
  • ISO 14001 - certificiranje environmentalnog menadžmenta
  • ISO 22000 - certificiranje sustava menadžmenta sigurnosti namirnica – zahtjevi na organizaciju u prehrambenom lancu
  • EN 15593 - Upravljanje higijenom u proizvodnji ambalaže za hranu
 • tehničke inspekcije
 • dobrovoljno certificiranje proizvoda
 • ispitivanje proizvoda u akreditiranim laboratorijima
 • tehničko normiranje
 • stručna mišljenja i vještačenje
 • stručne konzultacije, tehnološki konzalting

PODRUČJA DJELOVANJA

 • industrija gume, industrijska prerada plastike, kemijska industrija, prehrambena industrija, industrija kože, industrija obuće, građevinarstvo, industrijska proizvodnja stakla, papirna industrija, farmaceutska industrija, industrija plina, petrokemijska industrija, industrijska obrada drva, automobilska i avionska industrija
 • proizvodnja strojeva, električne elektronske i optičke opreme, informacijske tehnologije
 • financije i osiguranje, zdravstvo, prijevoz, ugostiteljstvo, javna uprava, socijalne usluge
 • radna sredina i okoliš

OPSEG AKREDITACIJA ITC

 • certifikacijski organ br. 3002 za sustave upravljanja
 • certifikacijski organ br. 3020 za proizvode
 • laboratoriji za ispitivanje br. 1004, br. 1004.3
 • laboratorij za baždarenje br. 2222

NOTIFIKACIJA, AUTORIZACIJA

 • notificirana osoba br. 1023 (utvrđivanje sukladnosti, CE)
 • autorizirani metrološki centar
 • autorizacija za probe dijelova i opremu aviona
 • autorizacija od strane Ministarstva financija za potvrđivanje ispravnosti automata za igre na sreću

KONTAKTI

Generalni direktor Tel.   E-mail
Mgr.Jiri Hes +420 572 779 912   directorPostaitczlin.cz
Direktor za odnose s inozemstvom Tel. Fax E-mail
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Direktor sektora za certificiranje Tel.   E-mail
inż. Pavel Vaněk +420 572 779 914   pvanekPostaitczlin.cz
Direktor sektora za ispitivanje Tel.   E-mail
inż. Jiri Samsonek, Ph.D. +420 577 601 272   testingPostaitczlin.cz
Marketing Tel.   E-mail
inż. Tomas Vesely +420 572 779 955   marketingPostaitczlin.cz

 

Updated: 4.10.2019
© ITC - Institut pro testování a cetfifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE