Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
PF 2018

Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 vám přejeme zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů.


Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Dobrý den.
Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích k dispozici na webových stránkách ZDE.


Testování Hydraulických brzdových hadic dle normy SAE J1401

Institut pro testování a certifikaci a.s. nabízí prostřednictvím fyzikální zkušebny ITC službu pro automotive "testování Hydraulických brzdových hadic dle normy SAE J1401" a to v plném rozsahu této normy. Pro bližší informace prosím kontaktujte pracovníka fyzikální laboratoře ITC pana Ing. Radka Matějku, rmatejka@itczlin.cz


Nové Osvědčení o autorizaci podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zkušební laboratoř Divize zkušebnictví (AZL 1004) bylo vydáno nové Osvědčení o autorizaci podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Předmětem reautorizace byl Set D3 - Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy. Platnost osvědčení je do 16.8.2022. Odkaz na Osvědčení a přílohu ZDE


Nová metoda na stanovení organokovových komplexů

Analytická laboratoř zprovoznila novou metodu na stanovování organokovových komplexů (jako např. alkyl deriváty rtuti) pomocí kationtové chromatografie spojené s ICP-MS detekcí. Do této skupiny látek patří například Trimerosal, který se používá jako fungicid nebo antimykotikum. Tyto látky jsou limitované například ve vakcínách a desinfekčních roztocích kontaktních čoček. Bližší informace: Laboratoř analytické chemie, fpuype@itczlin.cz, analyt@itczlin.cz


Technická zařízení, systémy, loterie a VHP

Hazardní hry » Informace a služby

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) osobou pověřenou Ministerstvem financí České republiky k odbornému posuzování a osvědčování hazardních her, internetových her a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, a to v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou legálního uvedení na trh ČR je současně posouzení podle platných právních předpisů upravujících loterijní a hazardní hry a podle předpisů regulujících bezpečnost elektrických zařízení.

ITC je současně autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem financí České republiky k osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her („TZ“), her provozovaných jejich prostřednictvím a výherních hracích přístrojů („VHP“) a her provozovaných prostřednictvím VHP, a to v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou legálního uvedení na trh ČR je posouzení podle platných právních předpisů upravujících loterijní a hazardní hry a podle předpisů regulujících bezpečnost elektrických zařízení.

 

Pověření Ministerstva financí k osvědčování provozuschopnosti hazardních her, technických zařízení a systémů, a to v souladu s příslušnými ustanoveními  z.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Pověření Ministerstva financí k odbornému posuzování a osvědčování hazardních her a to v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Autorizace   Ministerstvo financí ČR - Právní rámce  
Standard Ministerstva financí k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách   Příručka pro klienty  
Objednávka (DOC)
  Objednávka (PDF)  
           

 

PŮSOBNOST ITC V OBLASTI HAZARDNÍCH HER

 • zařízení pro losování loterií a jiných podobných her, centrální loterní systémy
 • rulety
 • sázková zařízení, jackpotová sázková zařízení
 • systémy pro monitorování provozu TZ
 • jiná zařízení, sloužících pro provozování sázkových her a loterií
 • výherní hrací přístroje

SLUŽBY AUTORIZOVANÉ OSOBY PŘI POSUZOVÁNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI „TZ“ A „VHP“

 • kontrola úplnosti a věcné správnosti předložené dokumentace;
 • posouzení „TZ“ a „VHP“ podle zákona č.202/1990  Sb., a vyhlášky Ministerstva financí č.223/1993 Sb..
  • Autorizovaná osoba ověřuje a osvědčuje:
  • technickou způsobilost „TZ“ a „VHP“ a soulad s pravidly hry
  • bezpečnost z hlediska ochrany údajů
  • splnění technických požadavků vyplývajících z nařízení vlády 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb.
  • Vydávané dokumenty
  • Odborné posouzení VHP" nebo "TZ" a certifikát odborného posouzení (od 1.7.2016 tyto dokumenty nahrazují dříve vydávané dokumenty:  Inspekční zpráva a inspekční certifikát)
  • Osvědčení o provozuschopnosti „VHP“ nebo „TZ“
  • Výpis z osvědčení o provozuschopnosti „VHP“ nebo „TZ“
  • Registrační známka
 • následná technická kontrola provozovaných „TZ“
  • v případě změn HW a SW technického zařízení měnící herní vlastnosti
  • po zásahu do technického zařízení a systému včetně doprovodných prvků, který může změnit jeho konfiguraci, ovlivnit jeho technické nebo herní vlastnosti, finanční toky.
  • periodicky tam, kde to podmínky Ministerstva financí stanoví
 • technická kontrola dodržování podmínek spojených s osvědčením provozuschopnosti
  • ověření dodržování parametrů uvedených v herním plánu a v povolení

TESTOVÁNÍ V AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI č. 1004.3

 • zkoušení elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti pro posouzení shody podle nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb. 
  • Vydávané dokumenty
  • Zkušební protokol akreditované laboratoře

CERTIFIKACE INSPEKČNÍM ORGÁNEM č. 4035

 • Inspekce nových a provozovaných hracích přístrojů pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení.
  • Vydávané dokumenty
  • Inspekční certifikát

POSUZOVÁNÍ A CERTIFIKACE „TZ“ PRO PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER PRO ZEMĚ:

Albánie. Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Republika Srbská.
Součástí odborné služby může být testování „TZ“ z hlediska elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility.

DALŠÍ ČINNOSTI ITC V OBORU „TZ“ A „VHP“

KONTAKTY

PRACOVIŠTĚ PRAHA,
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Plešr Michal, Ing., vedoucí střediska pro posuzování hazardních her 296 374 707 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Jankovcová Martina 296 374 708 296 374 772 mjankovcovaPostaitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, provedení zkoušek EMC, LVD, Institut pro testování a certifikaci, a. s., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Vávra Pavel, Ing. 572 522 242 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz
 
SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ, GMT Europe, a.s.,
Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Šebesta Petr 284 080 271
737 910 788
284 080 273 sebestaPostagametest.cz
Kverka Václav 284 080 270
605 297 288
284 080 273 kverkaPostagametest.cz
Křížová Alena 284 080 273
605 297 322
284 080 273 krizovaPostagametest.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Plešr Michal

Aktualizováno: 3.1.2018
 
> Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM