Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE ve spolupráci s ITC Zlín pořádá seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ. Akce se uskuteční 04.10.2017 od 9:30 do 15:00. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2017 e-mailem na dvorackova@khkzk.cz, telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Seminář - Legislativní změny v oblasti osobních ochranných prostředků (OOP), postupy uvádění na trh

Dne 20. 9. 2017 pořádá ITC seminář: Legislativní změny v oblasti osobních ochranných prostředků (OOP), postupy uvádění na trh. Více informací včetně přihlášky naleznete na stránkách semináře ZDE v sekci vzdělávání. Akce je placená. Základní cena 4 500 Kč (bez DPH), pro klienty ITC 3 800 Kč (bez DPH). V ceně semináře je roční přístup na portál Zákony a normy.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. Května 2022.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. května 2020.


Větší bezpečnost pacientů a modernější péče o veřejné zdraví díky novým předpisům EU o zdravotnických prostředcích

Došlo k přijetí dvou nařízení o zdravotnických prostředcích, která v EU vytyčují modernější a spolehlivější legislativní rámec pro lepší ochranu veřejného zdraví a větší bezpečnost pacientů. Více informací ZDE


Seminář - Legislativní změny v oblasti osobních ochranných prostředků (OOP), postupy uvádění na trh

V roce 2016 vyšlo nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Nařízení je přímo účinné pro všechny členské země EU a od 21. 4. 2018 bude povinností všech subjektů, uvádějících OOP na trh ČR a EU, postupovat ve shodě s tímto novým právním předpisem. Dodávat OOP na trh ČR a EU, posouzené podle směrnice č. 89/686/EHS a nařízení vlády 21/2003 Sb., bude možné pouze do 21. dubna 2019. Platnost „starých“ certifikátů je omezena datem 21. dubna 2023 (pokud jejich platnost neskončila dříve).

Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) pořádá seminář, jehož hlavním cílem je představit změny vyplývající z nového legislativního rámce a přechodného období pro implementaci nařízení. Velká pozornost bude věnována také postupům při posuzování shody OOP a samotným certifikačním procedurám. Součástí semináře je seznámení účastníků s podpůrnými nástroji, které napomáhají firmám při plnění zákonných povinností a poskytují aktuální a garantované informace o souvisejících normách a předpisech. 

 

Pozvánka ke stažení   ONLINE REGISTRACE (do 18. 09. 2017)  
Program ke stažení        

ZÁKLADNÍ INFO

Místo konání: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, budova 23, 760 01, Zlín, areál Svit (google maps)
Termín: 20. září 2017
Prezentace: 09:30 hod.
Zahájení: 10:00 hod.
Ukončení: 14:30 hod.

PROGRAM

Program semináře najdete ZDE

CENA

Základní: 4.500,- Kč (bez DPH)
Klienti ITC: 3.800,- Kč (bez DPH)
Platba: proběhne převodem na základě faktury zaslané bezprostředně po termínu uskutečnění semináře. Součástí ceny je přístup na portál Zákony a normy, občerstvení, prezentace v tištěné podobě a osvědčení o účasti.

PŘIHLÁŠKA

Přihláška je k dispozici v PDF nebo elektronické podobě. V případě zájmu, prosíme o vyplnění a zaslání nejpozději do 18.09.2017. Zrušení účasti je možné do 19.09.2017 po předchozí dohodě s organizátory.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Ing. Mgr. Eva Pobudová Čevelíková, odd. Marketing a péče o klienty
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Tel.:  +420 577 601 379
Fax: +420 577 104 855,
E-mail: epobudovaPostaitczlin.cz

Na vaši účast se těší organizátoři akce.

Aktualizováno: 19.5.2017
 
> Webdesign studio