Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
O firmě
Testování Hydraulických brzdových hadic dle normy SAE J1401

Institut pro testování a certifikaci a.s. nabízí prostřednictvím fyzikální zkušebny ITC službu pro automotive "testování Hydraulických brzdových hadic dle normy SAE J1401" a to v plném rozsahu této normy. Pro bližší informace prosím kontaktujte pracovníka fyzikální laboratoře ITC pana Ing. Radka Matějku, rmatejka@itczlin.cz


Nové Osvědčení o autorizaci podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zkušební laboratoř Divize zkušebnictví (AZL 1004) bylo vydáno nové Osvědčení o autorizaci podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Předmětem reautorizace byl Set D3 - Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy. Platnost osvědčení je do 16.8.2022. Odkaz na Osvědčení a přílohu ZDE


Nová metoda na stanovení organokovových komplexů

Analytická laboratoř zprovoznila novou metodu na stanovování organokovových komplexů (jako např. alkyl deriváty rtuti) pomocí kationtové chromatografie spojené s ICP-MS detekcí. Do této skupiny látek patří například Trimerosal, který se používá jako fungicid nebo antimykotikum. Tyto látky jsou limitované například ve vakcínách a desinfekčních roztocích kontaktních čoček. Bližší informace: Laboratoř analytické chemie, fpuype@itczlin.cz, analyt@itczlin.cz


Stanovení schopnosti přemosťování trhlin

Laboratoř stavebních výrobků zprovoznila nové zkušební zařízení dle ČSN EN 1062-7 pro zkoušku „Stanovení schopnosti přemosťování trhlin“. Na tomto zařízení je schopna laboratoř zkoušet i další postupy, kterými se hodnotí vlastnosti povrchových úprav, tmelů a podobných stavebních materiálů, úplný výčet aplikovatelných norem je uveden v příloze tohoto sdělení. kontakt: rmikac@itczlin.cz


Výrobky pro kontakt s potravinami - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech:

Vzhledem k opakovaným požadavkům klientů byla v laboratořích ITC vyvinuta nová metoda - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech. Aromatické minerální oleje (MOAH) jsou dle EFSA považovány za potenciálně karcinogenní a je jim věnována zvýšená pozornost. Migrační limity byly zatím stanoveny pouze na národní úrovni Federálním úřadem Německa pro hodnocení zdravotních rizik (BfR).
Bližší informace: Laboratoř analytické chemie; fpuype@itczlin.cz ; analyt@itczlin.cz


ITC Poradenství

O firmě » Projekty

Název projektu: Zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti prostřednictvím využití analýzy vnitropodnikových procesů.

Číslo projektu: 6.1 P01 / 825

ÚVOD

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

1. IDENTIFIKACE PROGRAMU:

Název programu: Operační program podnikání a inovace (OPPI)

Program – Poradenství

2. PŘEDMĚT PROJEKTU:

Předmětem projektu je zvýšení vlastní konkurenceschopnosti v oblasti zkoušení a posuzování shody výrobků prostřednictvím inovací vnitropodnikových procesů.

3. CÍL PROJEKTU:

Cílem organizační inovace je nalézt optimální variantu aktuálního nastavení vnitropodnikových kompetencí a způsobilostí pracovníků pro plánování kapacit a přípravu (definování požadavků na strukturu) pro zavedení elektronického systému aplikovatelného při sestavovaní projektových a řešitelských týmů a také při dokladování kompetencí a způsobilostí pracovníkům kontrolním orgánům na národní úrovni jako jsou Úřad pro technickou normalizaci a metrologii (UNMZ), Český akreditační institut (ČIA) apod. Projekt musí řešit správu kompetencí a způsobilostí jak interních tak i externích pracovníků včetně pracovníků na zahraničních zastoupeních ITC a umožňovat personálně-kompetenční zajištění jednotlivých aktivit v reálném čase. Projekt musí obsahovat analýzu stávajícího stavu všech kompetencí ITC a jejich rozsahu. Pro každou jednotlivou kompetenci se jedná o minimálně tříparametrové vstupy, které obsahují od desítek do tisíců položek a některé vstupy se v čase mění například se změnou klasifikací Českého statistického úřadu, nebo jiných subjektů, jejichž třídníky kontrolní orgány jako UNMZ nebo ČIA přejímají a vůči kterým je v daný čas nutné dokladovat kompetence pracovníků – tzn. je nutno aplikovat mechanismus časových řezů.

4. ŘEŠENÍ PROJEKTU:

  • Realizací projektu dojde v oblast kompetencí ke snížení nákladů vlivem zkrácení doby potřebné ke sledování aktuálního stavu. Díky tomu dojde k:
  • urychlení výběru řešitelského týmu
  • sledování platnosti kompetencí jednotlivých pracovníků ve vazbě na akreditace či autorizace
  • sledování kompetencí zejména ve vztahu k zahraničním zastoupením a pobočkám, kde jsou využívání i externí pracovníci.

5. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

Finanční zdroje z veřejného zdroje činí 50% celkových uznatelných (nákladů bez DPH) nákladů projektu a spoluúčast žadatele činí zbylých 50%.

6. ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU:

  • Zahájení projektu: 24.10.2011
  • Ukončení projektu: 23.10.2012

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Patrik Punčochář

Aktualizováno: 6.1.2017
 
> Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM