Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Rozšíření rozsahu akreditace AKL o kalibraci měřičů zatmavení autoskel

Kalibrační laboratoř v rámci rozšiřování služeb nabízí akreditovanou kalibraci měřičů zatmavení skel. Kalibrace těchto měřičů je důležitá pro zjištění hodnoty propustnosti světla a to především u autoskel, kde nejnižší povolená hodnota propustnosti světla čelního skla a bočních skel je 70%. Služba je vhodná především pro autoservisy a firmy, provádějící instalaci a kontroly tónovaných skel či zatmavovacích fólií.  
Odkaz na akreditaci zde.
Odkaz na kalibrační laboratoř zde.


ČSN EN ISO 9000:2016 v české verzi

V souvislosti s normou ISO 9001:2015 byla nově vydána také ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Česká verze této normy je dostupná od 02/2016 jako ČSN EN ISO 9000:2016.


ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 na ČSN online

Registrovaní uživatelé mohou od 19.1.2016 na stránkách https://csnonline.unmz.cz/ stahovat českou verzi revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001.


Ukončení smluvní spolupráce se společností Sastek, Turecko

Ke dni 31. 8. 2015 byla ukončena smluvní spolupráce s tureckým obchodním zástupcem ITC, firmou „Sastek Conformity Assessment Services Industry and Trade Inc“.


Nařízení vlády 151/2015 Sb. upravující požadavky na hračky

Od 21.12.2015 vstoupí v účinnost nařízení vlády 151/2015 Sb., které upravuje požadavky na hračky z hlediska jejich chemických vlastností. Změna se týká zpomalovačů hoření TCEP, TCPP, TDCP (dodatek C, příloha II), Bisfenolu A (dodatek C, příloha II) a použití niklu v hračkách (dodatek A, příloha II).


Potraviny, víno

Testování » Výrobky

V rámci komplexního systému služeb pro zabezpečení bezpečnosti potravin (HACCP, ISO 22000, GlobalGap, hodnocení obalů a výrobků ve styku s potravinami a pitnou vodou) nabízí Akreditovaná zkušební laboratoř č.1004 široký rozsah hodnocení zdravotní nezávadnosti a kvality vody, potravin, vína a surovin pro jejich výrobu (senzorické, mikrobiologické a mykologické analýzy, chemická, biochemická a toxikologická vyšetření, odběr a odvoz vzorků).

 

Osvědčení o Akreditaci
  Příloha k osvědčení o Akreditaci
 
Příručka pro klienty        

POTRAVINY

 • Maso, ryby, masné výrobky
 • Přírodní sladidla, med
 • Vejce, majonézy, lahůdkářské výrobky
 • Mlýnské obilné výrobky, rýže, směsi, těstoviny
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Pekařské a cukrářské výrobky
 • Mražené krémy, jedlé tuky, oleje
 • Škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny, sójové výrobky, olejnatá semena
 • Zpracované ovoce a zelenina
 • Koření, ochucovadla, hořčice
 • Nealkoholické nápoje a koncentráty k jejich přípravě
 • Dehydratované výrobky
 • Káva, čaj, kávoviny
 • Balené vody
 • Čokoládové cukrovinky, kakao
 • Potraviny pro zvláštní výživu
 • Nečokoládové cukrovinky
 •  
 • CHEMICKÁ VYŠETŘENÍ POTRAVIN
 • Laboratoř provádí vyšetřování potravin dle platné české popř. evropské legislativy (zákon č.110/97 Sb., O potravinách a tabákových výrobcích), prováděcích vyhlášek a technických norem.
 • hodnocení jakosti potravin ( stanovení tuku, cukrů, vlhkosti apod.)
 • stanovení přídatných látek ( barviva, konzervanty, antioxidanty apod.)
 • stanovení toxikologicky významných látek ( těžké kovy, mykotoxiny apod.)
 • stanovení potravních doplňků ( vitamíny, minerální látky)
   
 • SENZORICKÉ ZKOUŠKY
 • zápach
 • chuť
 • barva
   
 • MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ POTRAVIN
 • Laboratoř provádí vyšetřování výše uvedených výrobkových komodit podle platné české popř. evropské legislativy (zákon č. 110/1997 Sb., O potravinách a tabákových výrobcích), prováděcích vyhlášek a souvisejících technických norem.
 • stanovení ukazatelů pro hodnocení mikrobiologické nezávadnosti potravin (stanovení mikrobiologických požadavků dle nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění, popř. dle požadavků zákazníka)
 • stanovení ukazatelů pro hodnocení mikrobiologické jakosti balených vod (dle vyhlášky MZd. č. 275/2004 Sb., O požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy)
 • stanovení počtu bakterií, kvasinek a plísní v obilovinách, luštěninách a odvozených výrobcích
 • stanovení mikrobiální kontaminace povrchů vnitřního prostředí pomocí stěrů
 • stanovení mikroorganismů v ovzduší a hodnocení znečištění ve vnitřním prostředí

ROZBORY VÍNA

 • CHEMICKÉ ZKOUŠKY
 • Laboratoř provádí hodnocení vín podle metod OIV v následujícím rozsahu:
 • hustota
 • obsah alkoholu
 • bezcukerný extrakt
 • redukující cukry
 • glukosa, fruktosa a sacharosa metodou HPLC
 • popel
 • alkalita popela
 • celkový obsah kyselin
 • obsah těkavých kyselin
 • obsah vázaných kyselin
 • hodnota pH
 • celkový a volný obsah oxidu siřičitého
 • obsah prvků: Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Cd, Ag, Zn, Pb

PORADENSTVÍ

 • odborné konzultace pro obchodní a potravinářské firmy
 • doporučení rozsahu hodnocených ukazatelů zdravotní nezávadnosti a jakosti
 • inspekce správnosti podkladových materiálů, protokolů, prohlášení dodaných výrobci u dovozových potravin

DOPRAVA VZORKŮ

ITC neprovozuje síť pravidelných svozných linek vzorků. Dopravu vzorků zajišťuje dle instrukcí laboratoře zákazník nebo po dohodě s kompetentním pracovníkem (viz. kontakty) odborně odebere a dopravu do laboratoře realizuje ITC Zlín. Vyžádaný svoz vzorků je zpoplatněn (8,50 Kč/km speciálním vozem).

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Pracovník tel.: fax: e-mail:
Ing. Šárka Kopečková 577 601 705 577 601 389 skopeckovaPostaitczlin.cz


Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Zkušebna analytické chemie a mikrobiologie
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Šárka Kopečková

Aktualizováno: 1.3.2016
 
> Webdesign studio