Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
veletrh AMPER 2019

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na veletrhu AMPER 2019, který se uskuteční v termínu 19.3. – 22. 3. 2019 v Brně. Najdete nás v Hale P, Stánek č. P 6.07. K dispozici jsou e-vouchery. Bližší informace poskytne Ing. Barbora Hájková, tel: 577 601 328, e-mail: bhajkova@itczlin.cz. Profil ITC zde.


Nabídka služeb ITC dle požadavků ROHS 3

„RoHS 3“ (směrnice 2015/863/EC novelizující směrnici 2011/65/EC) vstupuje v platnost dnem 22.7.2019. Týká se omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních:

1. Těžké kovy (Pb, Cd, Hg CrVI+)
2. Polybromované retardéry hoření PBDE a PBB
3. Vybrané estery kyseliny ftalové: Bis (2-ethylhexyl) ftalát, Butyl benzyl ftalát, Di butyl ftalát a Di iso butyl ftalát (nový požadavek RoHS 3); limit 0,1 hm. % v homogenním materiálu. Dodržení limitu může být problematické zejména u měkčených plastů (izolace kabelů), nátěrových hmot, lepidel…

Laboratoře ITC jsou plně připraveny pro výrobce a dovozce elektrických a elektronických výrobků tyto látky v materiálech stanovovat. Léta zkušeností s těmito typy analýz Vám dává jistotu kvalitních výsledků této analýzy. V případě zájmu o tuto službu se obraťte na pracovníky laboratoře analytické chemie:  

Ing. David Grebeníček, dgrebenicek@itczlin.cz
Ing. Iveta Řezníčková,  ireznickova@itczlin.cz


Online přístup do norem koncernu Toyota

Institut pro testování a certifikaci, a.s. získal od koncernu Toyota přístup do jejich on-line databáze technických norem, které jsou relevantní pro komponenty automobilových dílů, určených pro vozy Toyota. Věříme, že tento online přístup do databáze norem pomůže k lepším službám ITC směrem k Vám, klientům při realizaci zakázek.

Pro fyzikální zkoušky dílů kontaktujte prosím paní Lenku Nesvadbovou, lnesvadbova@itczlin.cz nebo paní Dr. Petru Škabrahovou, pskabrahova@itczlin.cz.

 

Pro emisní zkoušky dílů kontaktujte prosím paní Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz.


Zdravotnické prostředky - shrnutí aktuálního stavu příprav/přechodu notifikovaných osob na novou legislativu

Evropská asociace pro zdravotnické prostředky notifikovaných osob (TEAM NB) na webových stránkách, v sekci „Latest News“, zveřejnila dne 14.12.2018 dokument s názvem „White Paper: One Year of Application“ shrnující aktuální stav příprav/přechodu notifikovaných osob na novou legislativu týkající se nařízení EU pro zdravotnické prostředky (MDR) a nařízení EU pro In-Vitro zdravotnické prostředky (IVDR).


PF 2019

Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Rádi bychom tuto příležitost využili, abychom Vám v roce 2019 popřáli pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů v osobním i profesním životě.


Kontakty

SÍDLO SPOLEČNOSTI – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název firmy: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381
Spisová značka: B1002 vedená u krajského soudu v Brně
Telefon: +420 577 601 238
Fax: +420 577 104 855
E-mail: itcPostaitczlin.cz
ID datové schránky: 3vxejfs

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Pracovník telefon fax e-mail
Heš Jiří, Ing.,
předseda představenstva
+420 296 374 703 +420 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Čevelík Radomír, RNDr.,
místopředseda představenstva
+420 577 601 612 +420 577 104 855 rcevelikPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.,
generální ředitel
+420 577 601 613 +420 577 104 855 directorPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.,
ředitel pro zahraniční vztahy
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Vaněk Pavel, Ing.,
ředitel divize certifikace
+420 577 601 621 +420 577 104 855 pvanekPostaitczlin.cz
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.,
ředitel divize zkušebnictví
+420 577 601 272 +420 577 601 702 testingPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
+420 577 601 379 +420 577 601 855 marketingPostaitczlin.cz

 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MARKETING A PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pracovník telefon fax e-mail
Jankovec Martin, PhDr.,
ředitel pro zahraniční vztahy
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Bielik Ondřej, DiS.,
asistent ředitele pro zahraniční vztahy
+420 577 601 667 +420 577 104 855 obielikPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.,
manažerka marketingu a péče o zákazníky
+420 577 601 379 +420 577 104 855 marketingPostaitczlin.cz
Veselý Tomáš, Ing.
marketing a péče o zákazníky
+420 577 601 238 +420 577 104 855 tveselyPostaitczlin.cz
Hájková Barbora, Ing.
marketing a péče o zákazníky
+420 577 601 328 +420 577 104 855 bhajkovaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - LOUKY (SÍDLO SPOLEČNOSTI)

Místopředseda představenstva, generální ředitel, management společnosti, zkušební laboratoře, certifikace výrobků a systémů řízení

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Odkaz na mapy

DIVIZE ŘÍZENÍ:

Pracovník telefon fax e-mail
Čevelík Radomír, RNDr.,
místopředseda představenstva
+420 577 601 612 +420 577 104 855 rcevelikPostaitczlin.cz
Krátká Renata,
sekretariát místopředsedy představenstva
+420 577 601 612 +420 577 104 855 rkratkaPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.,
generální ředitel
+420 577 601 613 +420 577 104 855 directorPostaitczlin.cz
Macháčková Anna, Ing.
sekretariát generálního ředitele
+420 577 601 613 +420 577 104 855 amachackovaPostaitczlin.cz
Velísková Lenka, Ing.,
metrolog, manažer jakosti zkušební laboratoře
+420 577 601 530 +420 577 104 855 lveliskovaPostaitczlin.cz
Stužková Sylva, Ing,
manažer kvaliy AO/NB
+420 577 601 790 +420 577 104 855 sstuzkovaPostaitczlin.cz
Pinkavová Dana,
nákupní oddělení
+420 577 601 377 +420 577 601 702 dpinkavovaPostaitczlin.cz
Konečná Libuše,
personalistika
+420 577 601 203 +420 577 601 239 lkonecnaPostaitczlin.cz
Kučera Daniel,
vedoucí ekonomického úseku
+420 577 601 213 +420 577 601 239 dkuceraPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
+420 577 601 379 +420 577 601 855 marketingPostaitczlin.cz

 

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ:

Pracovník telefon fax e-mail
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.,
ředitel divize zkušebnictví
+420 577 601 272 +420 577 601 702 testingPostaitczlin.cz
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.,
vedoucí Fyzikální laboratoře
+420 572 779 904   tubesPostaitczlin.cz
Věra Vilímková, Ing.,
vedoucí Laboratoře analytické chemie a mikrobiologie
+420 577 601 634 +420 577 601 389 analytPostaitczlin.cz
Látalová Irena, Ing.,
vedoucí Zkušebny textilních materiálů a výrobků
+420 577 601 268 +420 577 601 702 textilePostaitczlin.cz

 

DIVIZE CERTIFIKACE:

Pracovník telefon fax e-mail
Vaněk Pavel, Ing.,
ředitel divize certifikace
+420 577 601 621 +420 577 104 855 pvanekPostaitczlin.cz
Skrivankova Ivana,
Secretariat Director of Certification Division
+420 577 601 623 +420 577 104 855 iskrivankovaPostaitczlin.cz
Shejbal Dušan, Ing. Ph.D.,
zástupce ředitele divize certifikace pro oblast akreditovaných výkonů
+420 577 601 532 +420 577 104 855 auditPostaitczlin.cz
Heinzová Pavla, Ing.,
zástupkyně ředitele divize certifikace pro oblast zdravotnických prostředků
+420 577 601 789 +420 577 104 855 pheinzovaPostaitczlin.cz
Antošová Ludmila, Ing.,
vedoucí oddělení certifikace hraček, OOP a speciálních výrobků
+420 577 601 364 +420 577 104 855 lantosovaPostaitczlin.cz
Druláková Lenka, Ing.,
vedoucí oddělení Normalizace a sekretariátu SGP - STANDARD
+420 577 601 524 +420 577 601 702 ldrulakovaPostaitczlin.cz
Tomáš Závišek, Ing.,
vedoucí oddělení certifikace zdravotnických prostředků
+420 577 601 254
+420 577 104 855 tzavisekPostaitczlin.cz
Karlík Petr, Ing.,
vedoucí oddělení certifikace stavebních výrobků
+420 577 601 518 +420 577 104 855 pkarlikPostaitczlin.cz
Rapant Jaroslav, Ing.,
vedoucí oddělení certifikace systémů řízení
+420 577 601 299 +420 577 104 855 qscertPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - AREÁL SVIT, BUDOVA 34

Zkušebna obuvi a obuvnických materiálů

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Areál Svit, budova 34, Vavrečkova 5657
762 17 Zlín, Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník telefon fax e-mail
Ordeltová Marie, Ing.
vedoucí zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků
+420 577 523 657 +420 577 523 657 mordeltovaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - AREÁL SVIT, BUDOVA 113

Zkušebna potrubních systémů,
Zkušebna stavebních materiálů a výrobků
(vstup z areálu SVIT, ulice Malotova)

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín, Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník telefon fax e-mail
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
zkušebna potrubních systémů
+420 572 779 904   tubesPostaitczlin.cz
Růžička Jiří, Ing.,
vedoucí zkušebny stavebních materiálů a výrobků
+420 572 779 901   jruzickaPostaitczlin.cz

 

KANCELÁŘ PRAHA

Předseda představenstva, ředitelství pro zahraniční vztahy, osvědčování hazardních her, firemní právník

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
kancelář Praha
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník
Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník telefon fax e-mail
Heš Jiří, Ing.,
předseda představenstva
+420 296 374 703 +420 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Kotoučová Pavlína,
sekretariát předsedy představenstva
+420 296 374 704 +420 296 374 772 pkotoucovaPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.,
ředitel pro zahraniční vztahy
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Plešr Michal, Ing.,
vedoucí střediska pro posuzování hazardních her
+420 296 374 707 +420 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Hešová Marie, Mgr.,
firemní právník
+420  296 374 716 +420 296 374 772 mhesovaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRNO

Certifikace stavebních výrobků (stavební chemie, povrchové úpravy)

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště VÚSH Brno
Hněvkovského 65
617 10 Brno,
Česká republika
Odkaz na mapy
 

Pracovník telefon fax e-mail
Pavelka František, Ing.
certifikace stavebních výrobků – stavební chemie
+420 543 216 044 +420 543 216 033 fpavelkaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ BRNO (KALIBRAČNÍ LABORATOŘ)

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště VÚCHZ Brno
Křižíkova 70
Brno 612 00
Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník telefon fax e-mail
Trávníček Pavel, Ing.,
zástupce vedoucího AKL (pracoviště Brno) 
+420 541 633 736 +420 541 633 736
ptravnicekPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ - DIVIZE 4 ELEKTRO

Zkušební laboratoř elektrických výrobků, kalibrační laboratoř a inspekční orgán

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště areál Mesit
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Odkaz na mapy

Pracovník telefon fax e-mail
Miklíková Marie,
sekretariát ředitele Divize 4 Elektro
+420 572 522 191 +420 572 522 191 mmiklikovaPostaitczlin.cz
Čech Karel, Ing.,
manažer jakosti Divize 4 Elektro
+420 572 522 219 +420 572 522 191 kcechPostaitczlin.cz
Mužík Stanislav, Ing.,
zástupce vedoucího certifikace systémů řízení
+420 572 522 583 +420 572 522 191 consultPostaitczlin.cz
Netopil Miroslav, Ing.,
vedoucí kalibrační laboratoře
+420 572 522 108 +420 572 522 191 mnetopilPostaitczlin.cz
Vávra Pavel, Ing.,
vedoucí zkušební laboratoře elektrických výrobků
+420 572 522 242 +420 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz

 

POBOČKA BRATISLAVA (SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

Certifikace zdravotnických prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Odkaz na mapy
ID: 36 731 307
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, Vložka číslo 1455/B

Pracovník telefon fax e-mail
Tomáš Závišek, Ing.,
vedoucí oddělení certifikace zdravotnických prostředků
+420 577 601 254 +420 577 104 855 tzavisekPostaitczlin.cz
Remeteiová Lýdia,
zástupkyně vedoucího oddělení certifikace zdravotnických prostředků
+421 253 421 046 +421 253 421 032 lremeteiovaPostaitczlin.cz
Ondrusova Zuzana, Ing.
zástupkyně vedoucího oddělení certifikace zdravotnických prostředků
+421 253 421 032 +421 253 421 032 zondrusovaPostaitczlin.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Tomáš Veselý

 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM