Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278 – termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199


Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278 – termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453

Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199


Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků

Laboratoř analytické chemie nabízí službu stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Mezilaboratorní porovnávací měření pro hodnocení emisí organických látek dle koncernových norem Volkswagen

V průběhu jara/léta se laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle koncernových norem fy. Volkswagen, jmenovitě foggingu, emisí organického uhlíku a pachové zkoušky dle norem PV 3015, PV 3900 a PV 3341. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
 


FOR ARCH 2021

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021, který se uskuteční v termínu 21. – 25. 9. 2021 v Praze. Naleznete nás v Hale 2, Stánek 2A18. K dispozici pro vás máme elektronické vstupenky (e-vouchery), bližší informace poskytne Ing. Marie Stojanová, e-mail: mstojanova@itczlin.cz. Veletrh proběhne za zvýšených hygienických podmínek.


Kontakty

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Název firmy: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381
Spisová značka: B1002 vedená u krajského soudu v Brně
Telefon: +420 572 779 922
ID datové schránky: 3vxejfs
E-mail: itcPostaitczlin.cz
www.itczlin.cz

  

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

pracovník

telefon e-mail
Heš Jiří, Ing.
předseda představenstva
+420 296 374 703 hesPostaitczlin.cz
Čevelík Radomír, RNDr.
místopředseda představenstva
+420 572 779 908 rcevelikPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.
generální ředitel
+420 572 779 912 directorPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
+420 296 374 705 mjankovecPostaitczlin.cz
Vaněk Pavel, Ing.
ředitel divize certifikace
+420 572 779 914 pvanekPostaitczlin.cz
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.
ředitel divize zkušebnictví
+420 577 601 272 testingPostaitczlin.cz
Kučera Vlastimil, Ing., Ph.D.
ředitel divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
+420 281 017 401 v.kuceraPostacsias.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz

 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MARKETING A PÉČE O ZÁKAZNÍKY, NÁKUP

pracovník

telefon e-mail
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
+420 296 374 705 mjankovecPostaitczlin.cz
Bielik Ondřej, DiS.
asistent ředitele pro zahraniční vztahy
+420 572 779 924 obielikPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz
Veselý Tomáš, Ing.
marketing a péče o zákazníky
+420 572 779 922
+420 734 766 321
tveselyPostaitczlin.cz
Stojanová Marie, Ing.
marketing a péče o zákazníky
+420 572 779 923 mstojanovaPostaitczlin.cz
Pinkavová Dana
nákup
+420 577 601 377 dpinkavovaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - LOUKY (SÍDLO SPOLEČNOSTI)

Analytická laboratoř a mikrobiologie, Textilní laboratoř, Laboratoř obuvi a osobních ochranných prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

pracovník

telefon e-mail
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.
ředitel divize zkušebnictví
+420 577 601 272 testingPostaitczlin.cz
Kleiblová Jana, Bc.
sekretariát ředitele divize zkušebnictví
+420 577 601 275 jkleiblovaPostaitczlin.cz
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí fyzikální zkušebny
+420 572 779 904 tubesPostaitczlin.cz
Vilímková Věra, Ing.
vedoucí laboratoře
analytické chemie a mikrobiologie
+420 577 601 634 analytPostaitczlin.cz
Strapinová Marie
zástupce vedoucí zkušebny textilních materiálů a výrobků
+420 577 601 268 textilePostaitczlin.cz
Škabrahová Petra, Ing., Ph.D.
vedoucí zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků
+420 577 601 309 pskabrahovaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - AREÁL SVIT, BUDOVA 113
(vstup z areálu Svit, ulice Malotova)

Místopředseda představenstva, Generální ředitel, management společnosti, certifikace výrobků, certifikace systémů řízení, zkušební laboratoř

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

 

DIVIZE ŘÍZENÍ

pracovník

telefon e-mail
Čevelík Radomír, RNDr.
místopředseda představenstva
+420 572 779 908 rcevelikPostaitczlin.cz
Krátká Renata
sekretariát místopředsedy představenstva
+420 572 779 909 rkratkaPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.
generální ředitel
+420 572 779 912 directorPostaitczlin.cz
Macháčková Anna, Ing.
sekretariát generálního ředitele
+420 572 779 911 amachackovaPostaitczlin.cz
Velísková Lenka, Ing.
metrolog, manažer jakosti zkušební laboratoře
+420 572 779 965 lveliskovaPostaitczlin.cz
Stužková Sylva, Ing.
manažer kvality AO/NB
+420 572 779 964 sstuzkovaPostaitczlin.cz
Krajčová Alena, Bc.
personalistika
+420 572 779 961 akrajcovaPostaitczlin.cz
Kučera Daniel
vedoucí střediska ekonomiky
+420 572 779 977 dkuceraPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz

 

DIVIZE CERTIFIKACE

pracovník

telefon e-mail
Vaněk Pavel, Ing.
ředitel divize certifikace
+420 572 779 914 pvanekPostaitczlin.cz
Skřivánková Ivana
sekretariát ředitele divize certifikace
+420 572 779 913 iskrivankovaPostaitczlin.cz
Shejbal Dušan, Ing. Ph.D.
zástupce ředitele divize certifikace pro oblast akreditovaných výkonů
+420 572 779 915 auditPostaitczlin.cz
Heinzová Pavla, Ing.
zástupkyně ředitele divize certifikace
pro oblast zdravotnických prostředků
+420 572 779 916 pheinzovaPostaitczlin.cz
Tomanová Elena, Ing.
vedoucí střediska certifikace hraček,
OOP a speciálních výrobků

+420 572 779 928

etomanovaPostaitczlin.cz
Druláková Lenka, Ing.
vedoucí střediska Normalizace
a sekretariátu SGP - STANDARD
+420 572 779 931 ldrulakovaPostaitczlin.cz
Závišek Tomáš, Ing.
vedoucí střediska certifikace
zdravotnických prostředků
+420 572 779 955 tzavisekPostaitczlin.cz
Karlík Petr, Ing.
vedoucí střediska certifikace
stavebních výrobků
+420 572 779 944 pkarlikPostaitczlin.cz
Rapant Jaroslav, Ing.
vedoucí střediska certifikace systémů řízení
+420 572 779 982 qscertPostaitczlin.cz

 

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

pracovník

telefon e-mail
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí fyzikální zkušebny,
zkušebna potrubních systémů,
zkušebna automotive
+420 572 779 904 tubesPostaitczlin.cz
Růžička Jiří, Ing.
vedoucí zkušebny stavebních materiálů a výrobků
+420 572 779 901 jruzickaPostaitczlin.cz

 

KANCELÁŘ PRAHA

Předseda představenstva, ředitelství pro zahraniční vztahy, osvědčování hazardních her, firemní právník

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
kancelář Praha
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon fax e-mail
Heš Jiří, Ing.
předseda představenstva
+420 296 374 703 +420 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Kotoučová Pavlína
sekretariát
předsedy představenstva
+420 296 374 704 +420 296 374 772 pkotoucovaPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Plešr Michal, Ing.
vedoucí střediska pro
posuzování hazardních her
+420 296 374 707 +420 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Hešová Marie, Mgr.
firemní právník
+420 296 374 716 +420 296 374 772 mhesovaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ - DIVIZE 4 ELEKTRO

Zkušební laboratoř elektrických výrobků, kalibrační laboratoř a inspekční orgán

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště areál Mesit
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Miklíková Marie
sekretariát ředitele Divize 4 Elektro
+420 572 522 191 mmiklikovaPostaitczlin.cz
Čech Karel, Ing.
manažer jakosti Divize 4 Elektro
+420 572 522 219 kcechPostaitczlin.cz
Netopil Miroslav, Ing.
vedoucí kalibrační laboratoře
+420 572 522 108 mnetopilPostaitczlin.cz
Vávra Pavel, Ing.
vedoucí zkušební laboratoře elektrických výrobků
+420 572 522 242 pvavraPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRNO (KALIBRAČNÍ LABORATOŘ)

kalibrační laboratoř, pracoviště Brno

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště VÚCHZ Brno
Křižíkova 70
Brno 612 00
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Trávníček Pavel, Ing.
zástupce vedoucího AKL (pracoviště Brno)
+420 541 633 736 ptravnicekPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ PRAHA, DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 - Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Kučera Vlastimil, Ing., Ph.D.
ředitel Divize CSI
+420 281 017 401 v.kuceraPostacsias.cz
Kučera Petr, Ing., CSc.
technický ředitel
+420 281 017 445 kuceraPostacsias.cz
aoPostacsias.cz
Rohánková Olga
sekretariát ředitele Divize CSI,
sekretariát technického ředitele
+420 281 017 441 rohankovaPostacsias.cz
Slaboch Vít
vedoucí AZL 1007.4
+420 281 017 451
+420 281 017 452
slabochPostacsias.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN, DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1007.1 - Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky
Česká republika

Vyznačené laboratoře ITC, Divize CSI Zlín - google mapy | statická mapa

pracovník

telefon e-mail
Hrdinová Petra, Ing.
vedoucí pracoviště Zlín
vedoucí AZL 1007.1
+420 577 604 335 petra.hrdinovaPostacsizlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Certifikace zdravotnických prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Odkaz na mapy
ID: 36 731 307
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, Vložka číslo 1455/B

pracovník

telefon e-mail
Závišek Tomáš, Ing.
vedoucí střediska
certifikace zdravotnických prostředků
+420 572 77 99 55 tzavisekPostaitczlin.cz
Remeteiová Lýdia
zástupkyně vedoucího střediska
certifikace zdravotnických prostředků
+421 253 421 046 lremeteiovaPostaitczlin.cz
Ľuptáková Zuzana, Ing.
zástupkyně vedoucího střediska
certifikace zdravotnických prostředků
+421 253 421 032 zluptakovaPostaitczlin.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Tomáš Veselý

© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM