Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Mezilaboratorní porovnávací měření pro hodnocení emisí organických látek dle koncernových norem Volkswagen

V průběhu jara/léta se laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle koncernových norem fy. Volkswagen, jmenovitě foggingu, emisí organického uhlíku a pachové zkoušky dle norem PV 3015, PV 3900 a PV 3341. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
 


FOR ARCH 2021

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021, který se uskuteční v termínu 21. – 25. 9. 2021 v Praze. Naleznete nás v Hale 2, Stánek 2A18. K dispozici pro vás máme elektronické vstupenky (e-vouchery), bližší informace poskytne Ing. Marie Stojanová, e-mail: mstojanova@itczlin.cz. Veletrh proběhne za zvýšených hygienických podmínek.


přestěhování Zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků

Vážení klienti, k 24.05.2021 došlo ke kompletnímu přestěhování Zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků do Centrálních laboratoří ITC na adrese třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín. S případnými dotazy prosím kontaktujte vedoucího pracovníka Ing. Petru Škabrahovou, Ph.D., tel +420 577 601 309, pskabrahova@itczlin.cz.


Česká obchodní inspekce nebude akceptovat další distribuci a prodej osobních ochranných prostředků, které nesplňují všechny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.

více informací na odkaze:  

https://www.coi.cz/oznameni-k-oop/


Informace ohledně zkoušek emisního chování dle normy VW 50180 koncernu Volkswagen pro interiérové díly automobilů

 


Kontakty

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Název firmy: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381
Spisová značka: B1002 vedená u krajského soudu v Brně
Telefon: +420 572 779 922
ID datové schránky: 3vxejfs
E-mail: itcPostaitczlin.cz
www.itczlin.cz

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

pracovník

telefon e-mail
Heš Jiří, Ing.
předseda představenstva
 
+420 296 374 703 hesPostaitczlin.cz
Čevelík Radomír, RNDr.
místopředseda představenstva
 
+420 572 779 908 rcevelikPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.
generální ředitel
 
+420 572 779 912 directorPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 mjankovecPostaitczlin.cz
Vaněk Pavel, Ing.
ředitel divize certifikace
 
+420 572 779 914 pvanekPostaitczlin.cz
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.
ředitel divize zkušebnictví
 
+420 577 601 272 testingPostaitczlin.cz
Kučera Vlastimil, Ing., Ph.D.
ředitel divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
 
+420 281 017 401 v.kuceraPostacsias.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz

 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MARKETING A PÉČE O ZÁKAZNÍKY, NÁKUP

pracovník

telefon e-mail
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 mjankovecPostaitczlin.cz
Bielik Ondřej, DiS.
asistent ředitele pro zahraniční vztahy
 
+420 572 779 924 obielikPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz
Veselý Tomáš, Ing.
marketing a péče o zákazníky
 
+420 572 779 922
+420 734 766 321
tveselyPostaitczlin.cz
Stojanová Marie, Ing.
marketing a péče o zákazníky
 
+420 572 779 923 mstojanovaPostaitczlin.cz
Pinkavová Dana
nákup
 
+420 577 601 377 dpinkavovaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - LOUKY (SÍDLO SPOLEČNOSTI)

Analytická laboratoř a mikrobiologie, Textilní laboratoř, Laboratoř obuvi a osobních ochranných prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

pracovník

telefon e-mail
Samsonek Jiří, Ing., Ph.D.
ředitel divize zkušebnictví
 
+420 577 601 272 testingPostaitczlin.cz
Kleiblová Jana, Bc.
sekretariát ředitele divize zkušebnictví
 
+420 577 601 275 jkleiblovaPostaitczlin.cz
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí fyzikální zkušebny
 
+420 572 779 904 tubesPostaitczlin.cz
Vilímková Věra, Ing.
vedoucí laboratoře
analytické chemie a mikrobiologie
 
+420 577 601 634 analytPostaitczlin.cz
Strapinová Marie
zástupce vedoucí zkušebny textilních materiálů a výrobků
 
+420 577 601 268 textilePostaitczlin.cz
Škabrahová Petra, Ing., Ph.D.
vedoucí zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků
 
+420 577 601 309 pskabrahovaPostaitczlin.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN - AREÁL SVIT, BUDOVA 113
(vstup z areálu Svit, ulice Malotova)

Místopředseda představenstva, Generální ředitel, management společnosti, certifikace výrobků, certifikace systémů řízení, zkušební laboratoř

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika
Odkaz na mapy

 

DIVIZE ŘÍZENÍ

pracovník

telefon e-mail
Čevelík Radomír, RNDr.
místopředseda představenstva
 
+420 572 779 908 rcevelikPostaitczlin.cz
Krátká Renata
sekretariát místopředsedy představenstva
 
+420 572 779 909 rkratkaPostaitczlin.cz
Heš Jiří, Mgr.
generální ředitel
 
+420 572 779 912 directorPostaitczlin.cz
Macháčková Anna, Ing.
sekretariát generálního ředitele
 
+420 572 779 911 amachackovaPostaitczlin.cz
Velísková Lenka, Ing.
metrolog, manažer jakosti zkušební laboratoře
 
+420 572 779 965 lveliskovaPostaitczlin.cz
Stužková Sylva, Ing.
manažer kvality AO/NB
 
+420 572 779 964 sstuzkovaPostaitczlin.cz
Krajčová Alena, Bc.
personalistika
 
+420 572 779 961 akrajcovaPostaitczlin.cz
Kučera Daniel
vedoucí střediska ekonomiky
 
+420 572 779 977 dkuceraPostaitczlin.cz
Pobudová Eva, Ing., Mgr.
manažerka marketingu a péče o zákazníky
 
+420 572 779 921 marketingPostaitczlin.cz

 

DIVIZE CERTIFIKACE

pracovník

telefon e-mail
Vaněk Pavel, Ing.
ředitel divize certifikace
 
+420 572 779 914 pvanekPostaitczlin.cz
Skřivánková Ivana
sekretariát ředitele divize certifikace
 
+420 572 779 913 iskrivankovaPostaitczlin.cz
Shejbal Dušan, Ing. Ph.D.
zástupce ředitele divize certifikace pro oblast akreditovaných výkonů
 
+420 572 779 915 auditPostaitczlin.cz
Heinzová Pavla, Ing.
zástupkyně ředitele divize certifikace
pro oblast zdravotnických prostředků
 
+420 572 779 916 pheinzovaPostaitczlin.cz
Tomanová Elena, Ing.
vedoucí střediska certifikace hraček,
OOP a speciálních výrobků
 

+420 572 779 928

etomanovaPostaitczlin.cz
Druláková Lenka, Ing.
vedoucí střediska Normalizace
a sekretariátu SGP - STANDARD
 
+420 572 779 931 ldrulakovaPostaitczlin.cz
Závišek Tomáš, Ing.
vedoucí střediska certifikace
zdravotnických prostředků
 
+420 572 779 955 tzavisekPostaitczlin.cz
Karlík Petr, Ing.
vedoucí střediska certifikace
stavebních výrobků
 
+420 572 779 944 pkarlikPostaitczlin.cz
Rapant Jaroslav, Ing.
vedoucí střediska certifikace systémů řízení
 
+420 572 779 982 qscertPostaitczlin.cz

 

DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

pracovník

telefon e-mail
Dlabaja Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí fyzikální zkušebny,
zkušebna potrubních systémů,
zkušebna automotive
 
+420 572 779 904 tubesPostaitczlin.cz
Růžička Jiří, Ing.
vedoucí zkušebny stavebních materiálů a výrobků
 
+420 572 779 901 jruzickaPostaitczlin.cz

 

KANCELÁŘ PRAHA

Předseda představenstva, ředitelství pro zahraniční vztahy, osvědčování hazardních her, firemní právník

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
kancelář Praha
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon fax e-mail
Heš Jiří, Ing.
předseda představenstva
 
+420 296 374 703 +420 296 374 772 hesPostaitczlin.cz
Kotoučová Pavlína
sekretariát
předsedy představenstva
 
+420 296 374 704 +420 296 374 772 pkotoucovaPostaitczlin.cz
Jankovec Martin, PhDr.
ředitel pro zahraniční vztahy
 
+420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
Plešr Michal, Ing.
vedoucí střediska pro
posuzování hazardních her
 
+420 296 374 707 +420 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Hešová Marie, Mgr.
firemní právník
 
+420 296 374 716 +420 296 374 772 mhesovaPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ - DIVIZE 4 ELEKTRO

Zkušební laboratoř elektrických výrobků, kalibrační laboratoř a inspekční orgán

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště areál Mesit
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Miklíková Marie
sekretariát ředitele Divize 4 Elektro
 
+420 572 522 191 mmiklikovaPostaitczlin.cz
Čech Karel, Ing.
manažer jakosti Divize 4 Elektro
 
+420 572 522 219 kcechPostaitczlin.cz
Netopil Miroslav, Ing.
vedoucí kalibrační laboratoře
 
+420 572 522 108 mnetopilPostaitczlin.cz
Vávra Pavel, Ing.
vedoucí zkušební laboratoře elektrických výrobků
 
+420 572 522 242 pvavraPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRNO (KALIBRAČNÍ LABORATOŘ)

kalibrační laboratoř, pracoviště Brno

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště VÚCHZ Brno
Křižíkova 70
Brno 612 00
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Trávníček Pavel, Ing.
zástupce vedoucího AKL (pracoviště Brno)
 
+420 541 633 736 ptravnicekPostaitczlin.cz

PRACOVIŠTĚ PRAHA, DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 - Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika
Odkaz na mapy

pracovník

telefon e-mail
Kučera Vlastimil, Ing., Ph.D.
ředitel Divize CSI
 
+420 281 017 401 v.kuceraPostacsias.cz
Kučera Petr, Ing., CSc.
technický ředitel
 
+420 281 017 445 kuceraPostacsias.cz
aoPostacsias.cz
Rohánková Olga
sekretariát ředitele Divize CSI,
sekretariát technického ředitele
 
+420 281 017 441 rohankovaPostacsias.cz
Slaboch Vít
vedoucí AZL 1007.4
 
+420 281 017 451
+420 281 017 452
slabochPostacsias.cz

 

PRACOVIŠTĚ ZLÍN, DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1007.1 - Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky
Česká republika

Vyznačené laboratoře ITC, Divize CSI Zlín - google mapy | statická mapa

pracovník

telefon e-mail
Hrdinová Petra, Ing.
vedoucí pracoviště Zlín
vedoucí AZL 1007.1
 
+420 577 604 335 petra.hrdinovaPostacsizlin.cz

PRACOVIŠTĚ BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Certifikace zdravotnických prostředků

Institut pro testování a certifikaci, a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Odkaz na mapy
ID: 36 731 307
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, Vložka číslo 1455/B

pracovník

telefon e-mail
Závišek Tomáš, Ing.
vedoucí střediska
certifikace zdravotnických prostředků
 
+420 572 77 99 55 tzavisekPostaitczlin.cz
Remeteiová Lýdia
zástupkyně vedoucího střediska
certifikace zdravotnických prostředků
 
+421 253 421 046 lremeteiovaPostaitczlin.cz
Ľuptáková Zuzana, Ing.
zástupkyně vedoucího střediska
certifikace zdravotnických prostředků
 
+421 253 421 032 zluptakovaPostaitczlin.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Tomáš Veselý

© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM