Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků

Laboratoř analytické chemie nabízí službu stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Mezilaboratorní porovnávací měření pro hodnocení emisí organických látek dle koncernových norem Volkswagen

V průběhu jara/léta se laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle koncernových norem fy. Volkswagen, jmenovitě foggingu, emisí organického uhlíku a pachové zkoušky dle norem PV 3015, PV 3900 a PV 3341. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
 


FOR ARCH 2021

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021, který se uskuteční v termínu 21. – 25. 9. 2021 v Praze. Naleznete nás v Hale 2, Stánek 2A18. K dispozici pro vás máme elektronické vstupenky (e-vouchery), bližší informace poskytne Ing. Marie Stojanová, e-mail: mstojanova@itczlin.cz. Veletrh proběhne za zvýšených hygienických podmínek.


přestěhování Zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků

Vážení klienti, k 24.05.2021 došlo ke kompletnímu přestěhování Zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků do Centrálních laboratoří ITC na adrese třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín. S případnými dotazy prosím kontaktujte vedoucího pracovníka Ing. Petru Škabrahovou, Ph.D., tel +420 577 601 309, pskabrahova@itczlin.cz.


Česká obchodní inspekce nebude akceptovat další distribuci a prodej osobních ochranných prostředků, které nesplňují všechny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.

více informací na odkaze:  

https://www.coi.cz/oznameni-k-oop/


Aktuality

// 22.9.2021
Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků


Laboratoř analytické chemie nabízí službu stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Neharmonizované stavební výrobky, které nejsou regulovány příslušnými nařízeními Evropské unie, podléhají v rámci EU českému právnímu řádu. Na této národní úrovni jsou regulovány zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a jeho prováděcím nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Tyto dokumenty zahrnují i požadavky na emise nebezpečných látek do vnitřního prostředí staveb, nicméně limitní hodnoty nejsou na úrovni EU definovány a jednotlivé členské státy postupují podle svých národních požadavků na hygienické limity emisí. V rámci České republiky se jedná o vyhlášku č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.


Rozsah služby nabízené naší laboratoří:
Stanovení emise vybraných organických sloučenin, uvedených ve vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, při použití postupu emise z pevného vzorku stavebního materiálu dle ČSN EN 16516+A1


- Provedení emise vzorku ze stavebního výrobku dle ČSN EN 16516+A1 a ISO 16000-9 ve zkušební komoře
- Stanovení vybraných těkavých organických látek (VOC) limitovaných vyhláškou č. 6/2003 Sb., tj. benzenu, toluenu, sumy xylenů, styrenu, etylbenzenu, trichlorethylenu a tetrachlorethylenu, metodou GC-MS dle ISO 16000-6 Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID
- Stanovení emise aldehydů, včetně formaldehydu, metodou HPLC dle ISO 16000-3 Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method


Dle uvedených mezinárodních zkušebních předpisů je stanovení emise těkavých látek prováděno po 3 a následně i po 28 dnech. Vzhledem k limitním hodnotám uvedeným ve vyhlášce č. 6/2003 Sb. a skutečnosti, že hodnota emise se v čase výrazně snižuje, je provádění emise po 3 dnech ve většině případů vzorků dostatečné k prokázání splnění požadavků národní legislativy. V případě zájmu je však samozřejmě možné provést i dlouhodobé stanovení emisí po 28 dnech.


Kontakt: Ing. Jitka Bakalová, tel.: +420 577 601 453, e-mail: jbakalova@itczlin.cz
 


© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM