Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278 – termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199


Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278 – termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453

Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199


Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků

Laboratoř analytické chemie nabízí službu stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Mezilaboratorní porovnávací měření pro hodnocení emisí organických látek dle koncernových norem Volkswagen

V průběhu jara/léta se laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle koncernových norem fy. Volkswagen, jmenovitě foggingu, emisí organického uhlíku a pachové zkoušky dle norem PV 3015, PV 3900 a PV 3341. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
 


FOR ARCH 2021

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021, který se uskuteční v termínu 21. – 25. 9. 2021 v Praze. Naleznete nás v Hale 2, Stánek 2A18. K dispozici pro vás máme elektronické vstupenky (e-vouchery), bližší informace poskytne Ing. Marie Stojanová, e-mail: mstojanova@itczlin.cz. Veletrh proběhne za zvýšených hygienických podmínek.


Aktuality

// 22.9.2021
Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků


Laboratoř analytické chemie nabízí službu stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Neharmonizované stavební výrobky, které nejsou regulovány příslušnými nařízeními Evropské unie, podléhají v rámci EU českému právnímu řádu. Na této národní úrovni jsou regulovány zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a jeho prováděcím nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Tyto dokumenty zahrnují i požadavky na emise nebezpečných látek do vnitřního prostředí staveb, nicméně limitní hodnoty nejsou na úrovni EU definovány a jednotlivé členské státy postupují podle svých národních požadavků na hygienické limity emisí. V rámci České republiky se jedná o vyhlášku č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.


Rozsah služby nabízené naší laboratoří:
Stanovení emise vybraných organických sloučenin, uvedených ve vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, při použití postupu emise z pevného vzorku stavebního materiálu dle ČSN EN 16516+A1


- Provedení emise vzorku ze stavebního výrobku dle ČSN EN 16516+A1 a ISO 16000-9 ve zkušební komoře
- Stanovení vybraných těkavých organických látek (VOC) limitovaných vyhláškou č. 6/2003 Sb., tj. benzenu, toluenu, sumy xylenů, styrenu, etylbenzenu, trichlorethylenu a tetrachlorethylenu, metodou GC-MS dle ISO 16000-6 Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID
- Stanovení emise aldehydů, včetně formaldehydu, metodou HPLC dle ISO 16000-3 Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method


Dle uvedených mezinárodních zkušebních předpisů je stanovení emise těkavých látek prováděno po 3 a následně i po 28 dnech. Vzhledem k limitním hodnotám uvedeným ve vyhlášce č. 6/2003 Sb. a skutečnosti, že hodnota emise se v čase výrazně snižuje, je provádění emise po 3 dnech ve většině případů vzorků dostatečné k prokázání splnění požadavků národní legislativy. V případě zájmu je však samozřejmě možné provést i dlouhodobé stanovení emisí po 28 dnech.


Kontakt: Ing. Jitka Bakalová, tel.: +420 577 601 453, e-mail: jbakalova@itczlin.cz
 


© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM