Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278 – termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199


Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278 – termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453

Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199


Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků

Laboratoř analytické chemie nabízí službu stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Mezilaboratorní porovnávací měření pro hodnocení emisí organických látek dle koncernových norem Volkswagen

V průběhu jara/léta se laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle koncernových norem fy. Volkswagen, jmenovitě foggingu, emisí organického uhlíku a pachové zkoušky dle norem PV 3015, PV 3900 a PV 3341. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
 


FOR ARCH 2021

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021, který se uskuteční v termínu 21. – 25. 9. 2021 v Praze. Naleznete nás v Hale 2, Stánek 2A18. K dispozici pro vás máme elektronické vstupenky (e-vouchery), bližší informace poskytne Ing. Marie Stojanová, e-mail: mstojanova@itczlin.cz. Veletrh proběhne za zvýšených hygienických podmínek.


Aktuality

// 30.4.2021
Česká obchodní inspekce nebude akceptovat další distribuci a prodej osobních ochranných prostředků, které nesplňují všechny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.


více informací na odkaze:  https://www.coi.cz/oznameni-k-oop/

Oznámení k OOP uvedeným na trh


(Praha, 28. duben 2021) Česká obchodní inspekce, jako orgán dozoru v oblasti dodávání osobních ochranných prostředků na trh EU, oznamuje následující:

Osobní ochranné prostředky (dále též jen „OOP“) jsou výrobky uváděné na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (dále jen „nařízení“).

Dne 13. března 2020 vydala Komise (EU) doporučení o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „doporučení“). Toto doporučení umožnilo orgánům dozoru nad trhem, zjistí-li, že OOP zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky nařízení, i když postupy posuzování shody, včetně umístění označení CE, nebyly zcela dokončeny podle harmonizovaných pravidel, povolit dodávání těchto výrobků na trh Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů.

Česká obchodní inspekce se zohledněním akutního nedostatku OOP na trhu umožnila uvedení některých OOP, u kterých nebyl dokončen proces posuzování shody, na trh. Tato povolení byla vydána na omezenou dobu, po jejímž uplynutí ztratila platnost. Po tuto dobu mohly osoby, kterým bylo povolení vydáno, uvádět OOP na trh. Přijímání podání k předběžnému posouzení uvádění OOP na trh (nikoliv posuzování) Česká obchodní inspekce ukončila ke dni 15. 6. 2020.

S ohledem na to, že všechna povolení vydaná výrobcům a dovozcům OOP na trh již pozbyla platnosti, a další OOP v rozsahu těchto povolení již není možné na trh uvádět, přechodný nedostatek OOP na trhu byl překlenut a v tuto chvíli neexistují žádné okolnosti, které by odůvodňovaly další využití doporučení, nebude Česká obchodní inspekce počínaje dnem 1. 7. 2021 akceptovat další distribuci a prodej osobních ochranných prostředků, které byly uvedeny na trh v souladu s doporučením, ale nesplňují všechny požadavky nařízení.

Česká obchodní inspekce zhodnotila situaci na trhu a dospěla k závěru, že trh s OOP je v současné době nasycen a není důvod dále umožňovat distribuci OOP podle doporučení. S ohledem na případy, že v rámci distribučních řetězců (velkoobchodníků, obchodníků a prodávajících) mohou být ještě skladem zásoby těchto výrobků uvedených na trh a distribuovaných v rámci platnosti dočasných povolení, ponechává Česká obchodní inspekce dostatečný prostor pro vyskladnění a doprodej těchto OOP.


© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM