Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků

Laboratoř analytické chemie nabízí službu stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Mezilaboratorní porovnávací měření pro hodnocení emisí organických látek dle koncernových norem Volkswagen

V průběhu jara/léta se laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle koncernových norem fy. Volkswagen, jmenovitě foggingu, emisí organického uhlíku a pachové zkoušky dle norem PV 3015, PV 3900 a PV 3341. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
 


FOR ARCH 2021

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021, který se uskuteční v termínu 21. – 25. 9. 2021 v Praze. Naleznete nás v Hale 2, Stánek 2A18. K dispozici pro vás máme elektronické vstupenky (e-vouchery), bližší informace poskytne Ing. Marie Stojanová, e-mail: mstojanova@itczlin.cz. Veletrh proběhne za zvýšených hygienických podmínek.


přestěhování Zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků

Vážení klienti, k 24.05.2021 došlo ke kompletnímu přestěhování Zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků do Centrálních laboratoří ITC na adrese třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín. S případnými dotazy prosím kontaktujte vedoucího pracovníka Ing. Petru Škabrahovou, Ph.D., tel +420 577 601 309, pskabrahova@itczlin.cz.


Česká obchodní inspekce nebude akceptovat další distribuci a prodej osobních ochranných prostředků, které nesplňují všechny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.

více informací na odkaze:  

https://www.coi.cz/oznameni-k-oop/


Aktuality

// 12.2.2021
Nová služba v oblasti testování stavebních výrobků, určených do interiérů pobytových prostor


 

Laboratoře Institutu pro testování a certifikaci, a.s. zavedly novou službu, týkající se požadavků na materiály, které jsou určeny k zabudování do interiérů staveb.

Emise látek, typu zbytkových rozpouštědel z materiálů, které jsou použity do interiérů staveb, jsou v české legislativě limitovány, konkrétně Vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Tato platná legislativa stanovuje dle definice § 1 hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb zařízení

-pro výchovu a vzdělávání
-vysokých škol
-škol v přírodě
-staveb pro zotavovací akce
-staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče
-ústavů sociální péče
-ubytovacích zařízení
-staveb pro obchod a
-staveb pro shromažďování většího počtu osob


Tato legislativa je rovněž vyžadována pro vybrané výrobky pro posuzování shody dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací tím, že je uvedena v příslušných technických návodech pro činnost autorizovaných osob.

Pokud vyrábíte výrobky, které přichází do interiérů pobytových prostor, nebo přímo stavební výrobky, ze kterých je interiér vybudovaný, neměla by Vám tato povinnost uniknout. Pro více informací kontaktujte naši analytickou laboratoř.


Kontakt: Ing. Jitka Bakalová, tel: 577 601 453, jbakalova@itczlin.cz 

Obrázek: Emisní komora pro testy dle vyhlášky 6/2003 Sb.


© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM