Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Aktuální informace k dotazům na podmínky/požadavky pro uvádění obličejových masek (roušek, respirátorů na trh EU)

 


UVÁDĚNÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ NA TRH

Vážení klienti,

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo tiskovou zprávu, věnovanou aktuálnímu tématu „CO JE TŘEBA SPLŇOVAT PŘI UVÁDĚNÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ NA TRH?

Více informací, včetně příruček a souvisejících služeb ITC naleznete ZDE


přestěhování části AZL 1004 - Fyzikální laboratoř z Centrálních laboratoří Louky Zlín do prostor ITC na pracoviště v areálu Svit 113. budova

Vážení klienti, k 09.11.2020 došlo ke kompletnímu přestěhování části AZL 1004 - Fyzikální laboratoř z Centrálních laboratoří Louky Zlín do prostor ITC na pracoviště v areálu Svit 113. budova, Zlín. Původní telefonní čísla budou platit do 31.12.2020. Současně budou příští týden zprovozněna i nová telefonní čísla, která budou zveřejněna na webu ITC v části Kontakty. Nyní prosím kontaktujte konkrétní pracovníky fyzikální zkušebny e-mailem nebo prostřednictvím čísel mobilních telefonů, případně se obraťte na paní Jarmilu Vyorálkovou ze sekretariátu Fyzikální laboratoře, tel. +420 572 779 989, e-mail jvyoralkova@itczlin.cz. Děkujeme za pochopení.  


článek „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nedostatkových v době pandemie covid-19“

Kolektiv autorů společnosti ITC publikoval článek „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nedostatkových v době pandemie covid-19“ v Magazínu ČAS (číslo 4, ročník 2020, str. 31-48, http://www.magazin-cas.cz/). Odkaz ke stažení PDF ZDE.


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Dne 23.září 2020 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Nařízením se výrazně mění rozsah hodnocení migrací prvků a primárních aromatických aminů a způsob hodnocení výrobků pro opakované použití – více informací ZDE. Laboratoře ITC jsou připraveny již nyní zkoušet a hodnotit výrobky dle nových pravidel.
 

Kontakt:
Ing. Šárka Kopečková, skopeckova@itczlin.cz,
tel: 577 601 705


Ing. Daniel Vít, dvit@itczlin.cz,
tel. 577 601 704

VÍCE INFORMACÍ


Aktuality

// 19.2.2021
Aktuální informace k dotazům na podmínky/požadavky pro uvádění obličejových masek (roušek, respirátorů na trh EU)


 


Vážení klienti,

podrobně je tato problematika vysvětlena v „Průvodci základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“. Tento průvodce obsahuje pro informaci i stručný popis rozdílů mezi označeními obličejových masek (respirátorů) FFP2 a KN95 a odkaz na nezávislou Srovnávací analýzu respirátorů dle norem EN 149:2001+A1:2009, GB 19083-2010 a GB 2626-2006 a podrobný materiál: „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nedostatkových v době pandemie COVID-19“ uvedený v magazínu České agentury pro standardizaci s.p.o..

Je zřejmé, že by pro respirátory jako OOP měla být vždy vyžadována „evropská certifikace“ dle Nařízení (EU) 2016/425 (včetně příslušného rozlišení dle třídy ochrany minimálně FFPx na základě normy EN 149), doložení platného prohlášení o shodě, certifikátu EU přezkoušení typu vydaného notifikovanou osobou a označení OOP CE včetně číselného identifikátoru dotčené notifikované osoby. Pro uvedení výrobku s označením KN95 si dovedu teoreticky představit pouze situaci (vedle poskytnutí výjimky), pokud by uvedený výrobek splňoval jak požadavky pro označení CE + další náležitosti dle Nařízení (EU) 2016/425 a současně rovněž požadavky stanovené normou KN95 – tzn. současné označení CE a KN95.

Co se týká respirátorů dodávaných na trh na základě Doporučení Komise (EU) 2020/403, ze dne 13. 3. 2020 (dále jen Doporučení), o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (tzn. bez „evropské certifikace“ s označením např. KN95 nebo N95), bylo možné dodávat tyto respirátory na trh pouze po omezenou dobu (a to po dobu 3 měsíců od udělení výjimky na základě tohoto Doporučení s tím, že dle informací ČOI byl ukončen příjem žádostí o tyto výjimky v 06.2020). Viz bod 7. Doporučení:

Pokud orgány dozoru nad trhem zjistí, že OOP nebo zdravotnické prostředky zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425 nebo s požadavky směrnice 93/42/EHS nebo nařízení (EU) 2017/745, i když postupy posuzování shody, včetně umístění označení CE, nebyly zcela dokončeny podle harmonizovaných pravidel, mohou povolit dodávání těchto výrobků na trh Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů.


Mgr. Jiří Heš, generální ředitel, Institut pro testování a certifikaci, a.s.  


© ITC - Institut pro testování a cetfifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM