Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278 – termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199


Mezilaboratorní porovnávací zkoušky dle normy VDA 278 – termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily

V průběhu léta 2021 se analytická laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle německého automobilového svazu VDA 278 termo-desorpční analýza emisí organických látek pro charakterizaci nekovových materiálů pro automobily. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř opět uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453

Pro speciální požadavky na emisní testování polymerů můžete kontaktovat Frankyho Puype, fpuype@itczlin.cz, +420 737 203 199


Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků

Laboratoř analytické chemie nabízí službu stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Mezilaboratorní porovnávací měření pro hodnocení emisí organických látek dle koncernových norem Volkswagen

V průběhu jara/léta se laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle koncernových norem fy. Volkswagen, jmenovitě foggingu, emisí organického uhlíku a pachové zkoušky dle norem PV 3015, PV 3900 a PV 3341. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
 


FOR ARCH 2021

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021, který se uskuteční v termínu 21. – 25. 9. 2021 v Praze. Naleznete nás v Hale 2, Stánek 2A18. K dispozici pro vás máme elektronické vstupenky (e-vouchery), bližší informace poskytne Ing. Marie Stojanová, e-mail: mstojanova@itczlin.cz. Veletrh proběhne za zvýšených hygienických podmínek.


Aktuality

// 19.2.2021
Aktuální informace k dotazům na podmínky/požadavky pro uvádění obličejových masek (roušek, respirátorů na trh EU)


 


Vážení klienti,

podrobně je tato problematika vysvětlena v „Průvodci základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“. Tento průvodce obsahuje pro informaci i stručný popis rozdílů mezi označeními obličejových masek (respirátorů) FFP2 a KN95 a odkaz na nezávislou Srovnávací analýzu respirátorů dle norem EN 149:2001+A1:2009, GB 19083-2010 a GB 2626-2006 a podrobný materiál: „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nedostatkových v době pandemie COVID-19“ uvedený v magazínu České agentury pro standardizaci s.p.o..

Je zřejmé, že by pro respirátory jako OOP měla být vždy vyžadována „evropská certifikace“ dle Nařízení (EU) 2016/425 (včetně příslušného rozlišení dle třídy ochrany minimálně FFPx na základě normy EN 149), doložení platného prohlášení o shodě, certifikátu EU přezkoušení typu vydaného notifikovanou osobou a označení OOP CE včetně číselného identifikátoru dotčené notifikované osoby. Pro uvedení výrobku s označením KN95 si dovedu teoreticky představit pouze situaci (vedle poskytnutí výjimky), pokud by uvedený výrobek splňoval jak požadavky pro označení CE + další náležitosti dle Nařízení (EU) 2016/425 a současně rovněž požadavky stanovené normou KN95 – tzn. současné označení CE a KN95.

Co se týká respirátorů dodávaných na trh na základě Doporučení Komise (EU) 2020/403, ze dne 13. 3. 2020 (dále jen Doporučení), o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (tzn. bez „evropské certifikace“ s označením např. KN95 nebo N95), bylo možné dodávat tyto respirátory na trh pouze po omezenou dobu (a to po dobu 3 měsíců od udělení výjimky na základě tohoto Doporučení s tím, že dle informací ČOI byl ukončen příjem žádostí o tyto výjimky v 06.2020). Viz bod 7. Doporučení:

Pokud orgány dozoru nad trhem zjistí, že OOP nebo zdravotnické prostředky zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425 nebo s požadavky směrnice 93/42/EHS nebo nařízení (EU) 2017/745, i když postupy posuzování shody, včetně umístění označení CE, nebyly zcela dokončeny podle harmonizovaných pravidel, mohou povolit dodávání těchto výrobků na trh Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů.


Mgr. Jiří Heš, generální ředitel, Institut pro testování a certifikaci, a.s.  


© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM