Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Mezilaboratorní porovnávací měření pro hodnocení emisí organických látek dle koncernových norem Volkswagen

V průběhu jara/léta se laboratoř ITC zúčastnila mezilaboratorního porovnávacího měření pro hodnocení emisí organických látek podle koncernových norem fy. Volkswagen, jmenovitě foggingu, emisí organického uhlíku a pachové zkoušky dle norem PV 3015, PV 3900 a PV 3341. Mezilaboratorní porovnávací test byl organizován německým institutem DRRR (Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien). Laboratoř uspěla ve všech zkoušených parametrech s vynikajícím výsledkem.

Pro zkoušky emisního chování materiálů, určených do interiérů automobilů můžete kontaktovat Ing. Jitku Bakalovou, jbakalova@itczlin.cz, tel: 577 601 453
 


FOR ARCH 2021

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021, který se uskuteční v termínu 21. – 25. 9. 2021 v Praze. Naleznete nás v Hale 2, Stánek 2A18. K dispozici pro vás máme elektronické vstupenky (e-vouchery), bližší informace poskytne Ing. Marie Stojanová, e-mail: mstojanova@itczlin.cz. Veletrh proběhne za zvýšených hygienických podmínek.


přestěhování Zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků

Vážení klienti, k 24.05.2021 došlo ke kompletnímu přestěhování Zkušebny obuvi a osobních ochranných prostředků do Centrálních laboratoří ITC na adrese třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín. S případnými dotazy prosím kontaktujte vedoucího pracovníka Ing. Petru Škabrahovou, Ph.D., tel +420 577 601 309, pskabrahova@itczlin.cz.


Česká obchodní inspekce nebude akceptovat další distribuci a prodej osobních ochranných prostředků, které nesplňují všechny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.

více informací na odkaze:  

https://www.coi.cz/oznameni-k-oop/


Informace ohledně zkoušek emisního chování dle normy VW 50180 koncernu Volkswagen pro interiérové díly automobilů

 


Aktuality

// 19.2.2021
Aktuální informace k dotazům na podmínky/požadavky pro uvádění obličejových masek (roušek, respirátorů na trh EU)


 


Vážení klienti,

podrobně je tato problematika vysvětlena v „Průvodci základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“. Tento průvodce obsahuje pro informaci i stručný popis rozdílů mezi označeními obličejových masek (respirátorů) FFP2 a KN95 a odkaz na nezávislou Srovnávací analýzu respirátorů dle norem EN 149:2001+A1:2009, GB 19083-2010 a GB 2626-2006 a podrobný materiál: „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nedostatkových v době pandemie COVID-19“ uvedený v magazínu České agentury pro standardizaci s.p.o..

Je zřejmé, že by pro respirátory jako OOP měla být vždy vyžadována „evropská certifikace“ dle Nařízení (EU) 2016/425 (včetně příslušného rozlišení dle třídy ochrany minimálně FFPx na základě normy EN 149), doložení platného prohlášení o shodě, certifikátu EU přezkoušení typu vydaného notifikovanou osobou a označení OOP CE včetně číselného identifikátoru dotčené notifikované osoby. Pro uvedení výrobku s označením KN95 si dovedu teoreticky představit pouze situaci (vedle poskytnutí výjimky), pokud by uvedený výrobek splňoval jak požadavky pro označení CE + další náležitosti dle Nařízení (EU) 2016/425 a současně rovněž požadavky stanovené normou KN95 – tzn. současné označení CE a KN95.

Co se týká respirátorů dodávaných na trh na základě Doporučení Komise (EU) 2020/403, ze dne 13. 3. 2020 (dále jen Doporučení), o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (tzn. bez „evropské certifikace“ s označením např. KN95 nebo N95), bylo možné dodávat tyto respirátory na trh pouze po omezenou dobu (a to po dobu 3 měsíců od udělení výjimky na základě tohoto Doporučení s tím, že dle informací ČOI byl ukončen příjem žádostí o tyto výjimky v 06.2020). Viz bod 7. Doporučení:

Pokud orgány dozoru nad trhem zjistí, že OOP nebo zdravotnické prostředky zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425 nebo s požadavky směrnice 93/42/EHS nebo nařízení (EU) 2017/745, i když postupy posuzování shody, včetně umístění označení CE, nebyly zcela dokončeny podle harmonizovaných pravidel, mohou povolit dodávání těchto výrobků na trh Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů.


Mgr. Jiří Heš, generální ředitel, Institut pro testování a certifikaci, a.s.  


© ITC - Institut pro testování a certifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM