Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Seminář „Vedení a kontext organizace ve smyslu požadavků ISO 9001:2015"

Co to je „kontext organizace“, jak určit „zainteresované strany“, jak řídit vztahy s těmito zájmovými a zúčastněnými stranami, jak analyzovat a vyhodnocovat výkonnost organizace a její zlepšování, to vše zazní na semináři  „Vedení a kontext organizace ve smyslu požadavků ISO 9001:2015" , na kerý jste zváni. Odkaz na stránky semináře ZDE.


Rozšíření rozsahu akreditace AKL o kalibraci měřičů zatmavení autoskel

Kalibrační laboratoř v rámci rozšiřování služeb nabízí akreditovanou kalibraci měřičů zatmavení skel. Kalibrace těchto měřičů je důležitá pro zjištění hodnoty propustnosti světla a to především u autoskel, kde nejnižší povolená hodnota propustnosti světla čelního skla a bočních skel je 70%. Služba je vhodná především pro autoservisy a firmy, provádějící instalaci a kontroly tónovaných skel či zatmavovacích fólií.  
Odkaz na akreditaci zde.
Odkaz na kalibrační laboratoř zde.


ČSN EN ISO 9000:2016 v české verzi

V souvislosti s normou ISO 9001:2015 byla nově vydána také ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Česká verze této normy je dostupná od 02/2016 jako ČSN EN ISO 9000:2016.


ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 na ČSN online

Registrovaní uživatelé mohou od 19.1.2016 na stránkách https://csnonline.unmz.cz/ stahovat českou verzi revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001.


Ukončení smluvní spolupráce se společností Sastek, Turecko

Ke dni 31. 8. 2015 byla ukončena smluvní spolupráce s tureckým obchodním zástupcem ITC, firmou „Sastek Conformity Assessment Services Industry and Trade Inc“.


Aktuality

// 10.5.2016
Seminář „Vedení a kontext organizace ve smyslu požadavků ISO 9001:2015"


Co to je „kontext organizace“, jak určit „zainteresované strany“, jak řídit vztahy s těmito zájmovými a zúčastněnými stranami, jak analyzovat a vyhodnocovat výkonnost organizace a její zlepšování, to vše zazní na semináři  „Vedení a kontext organizace ve smyslu požadavků ISO 9001:2015" , na kerý jste zváni. Odkaz na stránky semináře ZDE.

Lektorem akce je Ing. Milana Trčka, zkušený auditor IRCA, vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality a předseda TNK 6 Management kvality a prokazování kvality při ÚNMZ Praha.


// 5.5.2016
Rozšíření rozsahu akreditace AKL o kalibraci měřičů zatmavení autoskel


Kalibrační laboratoř v rámci rozšiřování služeb nabízí akreditovanou kalibraci měřičů zatmavení skel. Kalibrace těchto měřičů je důležitá pro zjištění hodnoty propustnosti světla a to především u autoskel, kde nejnižší povolená hodnota propustnosti světla čelního skla a bočních skel je 70%. Služba je vhodná především pro autoservisy a firmy, provádějící instalaci a kontroly tónovaných skel či zatmavovacích fólií.  

Odkaz na akreditaci zde.

Odkaz na kalibrační laboratoř zde.


// 3.3.2016
ČSN EN ISO 9000:2016 v české verzi


V souvislosti s normou ISO 9001:2015 byla nově vydána také ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Česká verze této normy je dostupná od 02/2016 jako ČSN EN ISO 9000:2016.

 


// 22.1.2016
ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 na ČSN online


Registrovaní uživatelé mohou od 19.1.2016 na stránkách https://csnonline.unmz.cz/ stahovat českou verzi revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001.

 


// 21.10.2015
Ukončení smluvní spolupráce se společností Sastek, Turecko


Ke dni 31. 8. 2015 byla ukončena smluvní spolupráce s tureckým obchodním zástupcem ITC, firmou „Sastek Conformity Assessment Services Industry and Trade Inc“.

Ke dni 31. 8. 2015 byla ukončena smluvní spolupráce s tureckým obchodním zástupcem ITC, firmou „Sastek Conformity Assessment Services Industry and Trade Inc“.


// 21.10.2015
Nařízení vlády 151/2015 Sb. upravující požadavky na hračky


Od 21.12.2015 vstoupí v účinnost nařízení vlády 151/2015 Sb., které upravuje požadavky na hračky z hlediska jejich chemických vlastností. Změna se týká zpomalovačů hoření TCEP, TCPP, TDCP (dodatek C, příloha II), Bisfenolu A (dodatek C, příloha II) a použití niklu v hračkách (dodatek A, příloha II).

Od 21.12.2015 vstoupí v účinnost nařízení vlády 151/2015 Sb., které upravuje požadavky na hračky z hlediska jejich chemických vlastností. Změna se týká zpomalovačů hoření TCEP, TCPP, TDCP (dodatek C, příloha II), Bisfenolu A (dodatek C, příloha II) a použití niklu v hračkách (dodatek A, příloha II).


// 1.7.2015
Nařízení vlády č. 151/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky


Dnem 1. července 2015 a z části dnem 21. prosince 2015 nabývá účinnosti nařízení, které rozšiřuje požadavky na chemické vlastnosti hraček. (ke stažení zde)

 


// 10.6.2015
OPPIK - Dotační program Úspory energie


Podniky, zvažující investice do snížení své energetické náročnosti, či zvýšení energetické efektivity, mohou od. 1.6.2015 žádat o podporu v dotačním programu ÚSPORY ENERGIE. Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 je jedním z hodnotících kritérií při schvalování žádosti o dotační titul. 

Žadatel se v rámci předložené studie proveditelnosti zaváže implementovat systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 a v monitorovacím období prokáže, že má zaveden a certifikován akreditovanou osobou podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření. Dotační titul je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a úspěšní žadatelé se podělí o celkový rozpočet programu ve výši 21 mld. korun.


// 4.5.2015
Akreditovaná zkušební laboratoř 1004.3 získala nové Osvědčení o akreditaci č. 290/2015


AZL 1004.3 má od 27. 4. 2015 nové OA a POA č. 290/2015. Ke stáhnutí v sekci akreditace zde.


// 20.4.2015
Výskyt elektroodpadu ve výrobcích určených pro styk s potravinami


Pracovníci divize zkušebnictví úspěšně publikovali práci na téma výskytu elektroodpadu ve výrobcích, určených pro styk s potravinami. Článek byl publikován v časopise Food Additives & Contaminants: Part A s vědeckým impact faktorem 2,3. 

článek z roku 2015: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19440049.2015.1009499#abstract

Článek je pokračováním předchozí práce, publikované v témže časopise v roce 2013. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19440049.2013.829246#abstract

Oba články jsou dostupné volně ke stažení (jsou v režimu Open Acess). Laboratoř analytické chemie a mikrobiologie se již mnoho let zabývá hodnocením výrobků, určených do styku s potravinami a naše služby využívají velké firmy v daném segmentu trhu.

 


// 9.4.2015
Nové OA pro AKL 2222 a rozšíření rozsahu služeb AKL


AKL 2222 získala nové OA včetně POA – č. 228/2015 ze dne 31. 3. 2015 (odkaz). Rozšíření akreditace AKL rozepsána v detailech.

Rozšíření akreditace AKL:
Nový obor: kolorimetry
Rozšíření stávajících rozsahů: teplota u zákazníka od -50C.
Zlepšení CMC u kalibrace absolutního tlaku a relativního tlaku - 10kPa až 10 kPa


// 1.4.2015
Nová nařízení vlády pro zdravotnické prostředky


Dne 31.3.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády 54 ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, Nařízení vlády 55 ze dne 25. března o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a Nařízení vlády 56 ze dne 25. března o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Autorizované a notifikované osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády 336/2004 Sb., 154/2004 Sb. a 453/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, se považují za autorizované a notifikované osoby pověřené k činnostem při posuzování shody dle těchto nových nařízení.

 


// 15.12.2014
Termální solární kolektory s kapalinovým médiem


Norma ČSN EN 12975-2 pro zkoušení termálních solárních kolektorů s kapalinovým médiem byla nahrazena novou normou ČSN EN ISO 9806. Nová norma odráží nejnovější vývoj kolektorů a poznatky o jejich testování.

 

Tím, že je nejen evropskou, ale ISO normou, je významným krokem ke sjednocení zkoušení kolektorů a jejich certifikace v celém světě (dosud byly některé požadavky a metody odlišné) a globalizaci jejich trhu.
Laboratoř ITC získala v rámci reakreditace i akreditaci pro novou normu a je tedy schopna zkoušet kolektory v celém rozsahu podle aktuálního předpisu jak pro certifikaci (je jednou u uznaných laboratoří na zkoušení pro certifikaci SOLAR KEYMARK), tak i pro vnitřní potřeby výrobců a dalších klientů.


// 26.11.2014
Etický kodex člena Svazu zkušeben pro výstavbu


Dne 24.11. 2014 podepsal předseda představenstrva Ing. Jiří Heš  Etický kodex člena Svazu zkušeben pro výstavbu. Kodex reprezentuje postoj ITC k širokému spektru mravně-etických závazků  vůči ostatním členům SZV,  klientům a partnerům.

 


// 21.11.2014
Nový portál ZÁKONY A NORMY


Navštivte nový portál ZÁKONY a NORMY! Jedná se o unikátní projekt, který má napomoci především výrobcům, dovozcům a distributorům, majícím odpovědnost za bezpečnost výrobků uváděných na trh EU.

Portál obsahuje přehledně a oborově tříděné informace z oblasti technických právních předpisů, norem a dalších dokumentů, které jsou podstatné při plnění technických požadavků na výrobky. Portál má volně přístupnou a registrovanou část a je pravidelně aktualizované týmem specialistů. Více na: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal

 


// 21.10.2014
Spolupráce ITC a technické univerzity v Drážďanech


Analytické laboratoře ITC se zapojily do spolupráce s Technickou univerzitou v Drážďanech na projektu „Guidance on detection and identification of nanopaticles and other nanoscale entities“

Analytické laboratoře ITC se zapojily do spolupráce s Technickou univerzitou v Drážďanech na projektu „Guidance on detection and identification of nanopaticles and other nanoscale entities“, který je řešen pro Francouzký úřad pro normalizaci (Association Francaise de Normalisation). Tato teoretická práce má za úkol mapovat dostupné techniky měření velikosti nanočástic pro účely normalizace a přípravy mezinárodních standardů pro měření v oblasti nanorozměrů. Laboratoře ITC disponují rovněž i technikami pro měření rozměrů nanočástic a to elektronovou mikroskopií a technikou „Single-Particle ICP-MS“. V této oblasti již jsme realizovali i komerční zakázky na měření rozměrů a počítání distribuce nanočástic v různých matricích.

Contact: F. Puype +420 737 203 199
 


// 9.10.2014
Značka ITC certifikovaná kvalita přijata do programu Česká kvalita


Program Česká kvalita byl rozšířen o novou certifikační značku "ITC certifikovaná kvalita". Značku lze udělit širokému spektru výrobků, které navazuje na akreditace laboratoří a certifikačních orgánů působících při ITC. Spotřebitelé ji mohou hledat na výrobcích, u nichž byla důkladně hodnocena bezpečnost, zdravotní nezávadnost a stabilita kvality po celou dobu platnosti licence.Více informací zde.

 


// 8.10.2014
Nová pravidla transparentnosti v oblasti CSR pro velké firmy


Rada Evropské unie 29. 9. 2014 oficiálně přijala směrnici (PE CONS 47/14) , která velkým podnikům uděluje povinnost zveřejňovat informace nefinanční povahy. Členské státy Evropské unie musí zahrnout směrnici do legislativy v rámci dvou let, tedy do roku 2016. 

Nové opatření vyžaduje po velkých evropských firmách každoroční vykazování informací z oblastí ochrany životního prostředí, zaměstnaneckých podmínek, dodržování lidských práv či protikorupčních opatření. Prohlášení obsahující popis politik, strategií, výsledků a rizik spojených s uvedenými oblastmi, může být součástí zprávy o činnosti firmy, případně tvořit samostatný dokument odpovídající finančnímu roku.


// 3.10.2014
ITC zprovoznil novou velkoobjemovou klimatickou komoru


Fyzikální laboratoř rozšířila svou nabídku o zkoušky teplotních odolností a klimatické zkoušky výrobků větších rozměrů. Od září 2014 má k dispozici Klimatickou komoru VC3 7340 s objemem zkušebního prostoru cca 3 400 litrů rozměrů (1 995 x 1 150 x 1 510) mm.

 

Teplotní rozsah komory je od -70°C do +150°C, pro klimatické zkoušky od +10°C do 90°C s rozsahem vlhkosti 10%RV až 95%RV.V komoře je možné provádět i často požadované zkoušky podle PV2005 varianta A a PV 1200. Více informací: ing. Věra Bohatová, e-mail: vbohatova@itczlin.cz, tel.: 577 601 267


// 16.9.2014
Zkušenosti s testováním a posuzováním hraček v praxi


Zveme Vás na workshop „Zkušenosti s testováním a posuzováním hraček v praxi“ dle Směrnice 2009/48 ES o bezpečnosti hraček a Nařízení vlády 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky. Termín: 2. 10.2014 od 12:00 hod.

Více informací zde!


// 10.9.2014
Zkoušky vojenské letecké techniky


Institut pro testování a certifikaci a.s. se stal organizací schválenou ke zkouškám vojenské letecké techniky na základě Osvědčení č. MAA 009. Více informací naleznete zde.

 


// 20.8.2014
Obsah niklu v elektrických hračkách


Ačkoliv je nikl klasifikován jako karcinogenní látka kategorie 2 (CMR), od 1.7. 2014,  přílohou II, dodatek A směrnice 2009/48/ES  je schváleno používání niklu v nerezavějící oceli v hračkách, protože bylo dokázáno, že nikl v těch částech hraček, které umožňují jejich správné elektrické fungování, je z hlediska karcinogenních vlastností bezpečný.

 


// 20.8.2014
Bisfenol A v hračkách


Dne 25. 6. 2014 vyšla změna ke směrnici 2009/48/EU týkající se  stanovení přísného limitu pro nejvyšší obsah Bisfenolu A (výroba tvrdých plastů, obalů) na 0,1 mg/l v hračkách pro děti do věku 3 let a vylučuje přítomnost Bisfenolu A v hračkách určených pro použití ústy.

 


// 23.4.2014
Omezení polycyklických aromatických uhlovodíků v plastových a pryžových předmětech


Nařízením komise 1272/2013, se mění příloha XVII nařízení  REACH, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Omezení se vztahuje na plastové a pryžové výrobky: potřeby pro domácnost, vozíky, chodítka, nářadí pro domácí použití, oděvy, obuv, rukavice a sportovní oděvy, pásky hodinek, náramky, masky, čelenky a hračky. Více informací zjistíte u Ing. Vilímkové: +420 577 601 634, analyt@itczlin.cz.

 


// 23.4.2014
Omezení sloučenin šestivazného chromu ve výrobcích z usní


Nařízením komise 301/2014, se mění příloha XVII nařízení  REACH, pokud jde o sloučeniny šestivazného chromu. Omezení se vztahuje na výrobky z usní nebo usňové části výrobků, které přicházejí do kontaktu s lidskou pokožkou. Více informací u Ing. Vilímkové: +420 577 601 634, analyt@itczlin.cz.

 


// 4.4.2014
rozšíření autorizace pro NV 163/2002 sb.


ITC rozšířila autorizaci AO č.224 pro NV 163/2002 Sb. o položku 3/1 Konstrukční výrobky z rostlého dřeva (jen pražce/mostnice).  autorizace

ITC rozšířila autorizaci AO č.224 pro NV 163/2002 Sb. o položku 3/1 Konstrukční výrobky z rostlého dřeva (jen pražce/mostnice). autorizace 


// 21.2.2014
Výsledky testování ITC jsou uznávány státní komisí pro ochranu spotřebitelů v USA


ITC je uznáno americkou státní komisí pro ochranu spotřebitelů „U.S. Consumer Product Safety Commission“ pro další test a to konkrétně stanovení obsahu esterů kyseliny ftalové (ftalátů) v hračkách podle postupu CPSC-CH-C1001-09.3. Celý rozsah našeho pověření najdete na webu CPSC zde http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/.

 

 


// 11.2.2014
Akreditovaná kalibrační laboratoř rozšířila nabídku


Kalibrační laboratoř AKL 2222 rozšířila akreditaci o nové rozsahy kalibrací:

- posuvné měřidla do 500mm

- dutinomery do 100mm

- bezkontaktní teploměry -20 až + 400 C

- nelineární zkreslení s frekvencí základní harmonické do 200kHz

Více informací ZDE


// 30.1.2014
Nová akreditace podle ČSN 010391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací


Cerifikační orgán č. 3002 má udělenu akreditaci k certifikaci podle standardu ČSN 010391. Norma je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a ve všech oblastech výroby nebo služeb.  

Vzhledem ke struktuře normy, která je velmi podobná členění ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, je její zavedení v organizacích, které jsou držiteli některého z uvedených systému snažší.


// 24.1.2014
Otevřený kurz - Specialista pro společenskou odpovědnost firem


CSR Zlín (http://csr-zlin.cz/) Vás zve na dlouhodobý intenzivní kurz „Specialista pro společenskou odpovědnost firem“ . Výstupem je osobní certifikát pro absolventa kurzu a zavedený systém managementu společenské odpovědnosti dle ČSN 01 0391 ve firmě. Více informací zde.

CSR Zlín (http://csr-zlin.cz/) za podpory ITC Vás zve na dlouhodobý intenzivní kurz „Specialista pro společenskou odpovědnost firem“ . Výstupem je osobní certifikát pro absolventa kurzu a zavedený systém managementu společenské odpovědnosti dle ČSN 01 0391 ve firmě. Pro klienty ITC je cena prvních dvou běhů významně zvýhodněná. Více informací zde


// 24.1.2014
AKTUÁLNÍ KURZY INTERNÍCH AUDITORŮ


24.2. 2014 - Kurz vedoucích pracovníků, členů týmu pro bezepečnost potravin a interních auditorů pro systémy managementu bezpečnosti potravin a obalů pro potraviny.

6.- 7.3. 2014 - Školení Interních auditorů pro systémy managementu bezpečnosti potravin a obalů pro potraviny.

Více informací ZDE!


// 17.1.2014
Školení semináře workshopy - Informace a služby - Vybavení dětských hřišť


Tímto jste zváni na vzdělávací seminář "Kontrola, údržba zařízení a povrchu dětských hřišť"

Více informací ZDE


// 6.1.2014
Rozšíření nabídky v oblasti klimatických testů a stárnutí


Akreditovaná zkušební laboratoř rozšířila kapacitu  v oblasti testování simulovaného stárnutí a klimatických testů. Krom dosavadního technického vybavení jsou  dispozici další komory s objemem od 180 l až po 18 m3 s teplotním rozsahem v rozmezí od -70°C až do +180°C.

 

 


// 30.12.2013
CPR - Rozšíření oprávnění k činnostem pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků


Rozhodnutím ÚNMZ č. 25/2013-CPR bylo vydáno nové Oprávnění, kterým bylo rozšířeno pověření k činnostem pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Nová kompetence se vztahuje na tyto skupiny výrobků: hydraulická silniční pojiva, asfaltová krytina, konstrukční adheziva/maltoviny a lepidla, těsnící materiály pro vnější zdi, těsnící materiály pro skleněné povrchy, těsnící materiály pro sanitární spoje, těsnící materiály pro nášlapné povrchy, těsnící materiály pro nenosné použití v budovách a nášlapných površích a postupy posuzování shody k nim příslušné.

 


// 26.11.2013
ITC je certifikačním orgánem pro SOLAR KEYMARK


ITC podepsal 30. 9. 2013 dohodu s ÚNMZ (jako národním zástupcem CEN) a tím se stal certifikačním orgánem pro SOLAR KEYMARK. Jedná se o dobrovolnou značku kvality pro sluneční termální kolektory.

Certifikované výrobky musí být pravidelně zkoušeny a u výrobce jsou také prováděny inspekce systému řízení výroby. Certifikát KEYMARK tedy dává vysoký stupeň garance parametrů kolektorů a kvality jejich provedení. ITC se stal v pořadí 32. certifikačním orgánem SOLAR KEYMARK, prvním v Česku.

Více informací ZDE


// 1.11.2013
Nová služba – stanovení 4-nonylfenol etoxylátů pro účely nařízení REACH
V červnu 2013 došlo k aktualizaci seznamu látek SVHC (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení), který je definován evropskou směrnicí o Registraci, hodnocení (Evaluace) a povolování (Autorizaci) CHemických látek (REACH). Jedním z nových kandidátských látek je skupinová látka „4-nonylfenol etoxyláty – rozvětvené a lineární“.

Tato látka se může vyskytovat v mnoha materiálech nevyjímaje plastové obaly a textilní výrobky, někdy se dostává do výrobků nezáměrně sekundární kontaminací.  V případě výrobků z plastů určených ke kontaktu s potravinami, které jsou vyjmuté z působnosti REACH, se nesmí ve výrobcích vyskytovat nonylfenol a jeho etoxylované deriváty v detekovatelném množství.
Vzhledem k tomuto faktu zavedla laboratoř ITC dvě metody pro stanovení „nonylfenolu“ a „nonylfenol etoxylátů“ ve výrobcích -  GC-MS  a/nebo LC-MS.
Kontaktní osoby:
Ing. Pavel Gerych – pgerych@itczlin.cz; +420 577 601 351
BSc. Franky Puype –  fpuype@itczlin.cz; +420 577 601 703


 
> Webdesign studio