Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Kontakty na vedoucí pracovníky divize certifikace v průběhu stěhování na nová pracoviště

Vážení klienti, v případech, kdy se Vám nepodaří dovolat na pevnou linku pracovníků divize certifikace, kontaktujte prosím vedoucí pracovníky příslušných pracovišť na mobilních telefonech. KONTAKTY NALEZNETE ZDE


Stěhování pracovišť divize certifikace do nových prostor společnosti ITC

Vážení klienti, v průběhu měsíce dubna 2019 probíhá stěhování pracovišť divize certifikace do nových prostor společnosti ITC v budově 113, areál Svit (adresa: Třída Tomáše Bati 5264, vstup z ulice Malotova).


V případě, že plánujete osobní návštěvu s pracovníky divize certifikace, potvrďte si s dotčeným pracovníkem MÍSTO SETKÁNÍ.


PF 2019

Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Rádi bychom tuto příležitost využili, abychom Vám v roce 2019 popřáli pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů v osobním i profesním životě.


Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2018

Dne 27.11.2018 proběhl ve Španělském sále Pražského hradu Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2018. Institut pro testování a certifikaci, a.s. jako správce značek "Bezpečné hračky“ a  "ITC certifikovaná kvalita“ předal prostřednictvím generálního ředitele Mgr. Jiřího Heše ocenění společnostem Tescoma, s.r.o. za výrobek "Konvice MONTE CARLO“ a Fatra a.s. za výrobek "Podložka s hrazdou pro miminka“. Oceněným společnostem gratulujeme.


Nový plynový chromatograf v laboratoři analytické chemie

V srpnu tohoto roku laboratoř analytické chemie pořídila a zprovoznila nový plynový chromatograf s hmotnostní detekcí Shimadzu GCMS-QP2020, vybavený termální desorpcí TD-30, který je v laboratoři používán pro analýzy emisí organických látek.


CSR - ČSN 01 0391

Certifikace systémů řízení » Certifikace systémů řízení

Certifikaci systému managementu - ČSN 010391

Certifikace systému managementu společenské odpovědnosti organizací podle ČSN 010391 představuje nový národní standard, jehož zavedení je východiskem pro prokázání odpovědného přístupu k podnikání a společnosti, které je označováno obecným názvem společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR). Norma je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb.

 •  
Žádost o certifikaci   Příručka pro klienty  
Dotazník k žádosti o certifikaci   Pravidla používání certifikátu  
Databáze certifikátů        

PRINCIPY CERTIFIKACE PODLE ČSN 010391

Národní technická norma ČSN 010391:2013 byla vytvořena s cílem stanovení základních požadavků v oblasti odpovědného přístupu k podnikání a společnosti. Společenská odpovědnost ve smyslu této normy zahrnuje principy chování, které jsou specifikovány v mezinárodních dokumentech (například v dokumentech OSN, ILO, OECD, EU) a ČSN ISO 26000.
Cíle organizace by měly vycházet z těchto principů a přispívat tak k udržitelnému rozvoji a podpoře kvality života jak pracovníků organizace, tak i celé společnosti. Organizace má aplikovat 7 základních principů:

1) Odpovědnost
2) Transparentnost
3) Etické chování
4) Respektování potřeb zainteresovaných stran
5) Respektování práva
6) Mezinárodní standardy
7) Lidská práva

Certifikát, vydaný nezávislým certifikačním orgánem, zaručuje, že systém managementu společenské odpovědnosti organizací je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky této normy.

Požadavky ČSN 010391:2013

 • Systém managementu společenské odpovědnosti
  Požadavky na dokumentaci a záznamy
 • Odpovědnost vedení
  Angažovanost a aktivita vedení, politika společenské odpovědnosti, plánování, představitel vedení
 • Zainteresované strany
 • Aspekty společenské odpovědnosti v ekonomické oblasti
  Nákup, etika v podnikání, ekonomická výkonnost, poplatky a sankce
 • Aspekty společenské odpovědnosti v environmentální oblasti
  Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů, operativní řízení provozu ve vztahu k životnímu prostředí
 • Aspekty společenské odpovědnosti v sociální oblasti
  Lidská práva, zaměstnávání a přiměřená práce, podpora komunity, ochrana spotřebitele
 • Management zdrojů
  Kompetence, výcvik a vědomí odpovědnosti, finanční zdroje
 • Komunikace
  Komunikace vnější a vnitřní
 • Měření, analýza a zlepšování
  Interní audity, přezkoumání a zlepšování

CERTIFIKAČNÍ PROCES

Proces certifikace má tyto základní fáze:

 • zpracování dokumentace
 • zavedení systému do praxe
 • certifikace akreditovaným certifikačním orgánem
  • posouzení a evidence žádosti klienta k certifikaci
  • uzavření smlouvy o provedení certifikačního auditu (certifikační audit probíhá ve dvou stupních)
  • ustanovení týmu auditorů
  • zpracování plánu auditu
  • ověřování skutečností v etapách:
   a) přezkoumání dokumentace klienta
   b) prověření skutečností na místě
  • vypracování zprávy o výsledku certifikačního auditu
  • posouzení zprávy z auditu certifikačním orgánem
  • vydání certifikátu
 • dozorový audit
  • po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V souvislosti s výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do dalšího dozoru popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu. V případě zásadních odchylek od požadavků norem lze přikročit ke krajnímu opatření a certifikát odejmout

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Sekce kvality - Kvalita certifikace, zákaznická vazba.

Není certifikát jako certifikát
Náležitosti procesu certifikace

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 • certifikace systému řízení jakosti (ISO 9001)
 • certifikace environmentálního managementu (ISO 14001)
 • certifikace systémů managementu jakosti u výrobců zdravotnických prostředků (ČSN EN ISO 13485)
 • certifikace systému kritických bodů v potravinářském průmyslu (HACCP)
 • certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)
 • certifikace systému managementu bezpečnosti potravin (ISO 22000)
 • cerifikace systému hospodaření s energií (ISO 50001)
 • posuzování shody výrobků s požadavky evropských direktiv (označování výrobků CE)
 • testování výrobků, ATEST ITC
 • kalibrace, ověřování etalonů a měřidel
 • dobrovolná certifikace – značka „ITC certifikovaná kvalita
 • technická normalizace

 

KONTAKTY

Pracovník tel.: fax: e-mail:
Ing. Jaroslav Rapant 577 601 299 577 104 855 qscertPostaitczlin.cz


Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
odd. certifikace systému managementu
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jaroslav Rapant

Aktualizováno: 3.1.2019
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM