rozšíření autorizace pro NV 163/2002 sb.

ITC rozšířila autorizaci AO č.224 pro NV 163/2002 Sb. o položku 3/1 Konstrukční výrobky z rostlého dřeva (jen pražce/mostnice).  autorizace


Reklamace textilních výrobků v teorii i praxi

Zveme Vás na vzdělávací akci, jejímž cílem je přispět ke zlepšení odborných znalostí při řešení reklamací v textilním sektoru včetně profesní komunikace s koncovými spotřebiteli, popř. dodavateli a odběrateli. Seminář „Reklamace textilních výrobků v teorii i praxi“. Termín: 29.5.2014.


Výsledky testování ITC jsou uznávány státní komisí pro ochranu spotřebitelů v USA

ITC je uznáno americkou státní komisí pro ochranu spotřebitelů „U.S. Consumer Product Safety Commission“ pro další test a to konkrétně stanovení obsahu esterů kyseliny ftalové (ftalátů) v hračkách podle postupu CPSC-CH-C1001-09.3. Celý rozsah našeho pověření najdete na webu CPSC zde http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/.


 


Akreditovaná kalibrační laboratoř rozšířila nabídku

Kalibrační laboratoř AKL 2222 rozšířila akreditaci o nové rozsahy kalibrací:
- posuvné měřidla do 500mm
- dutinomery do 100mm
- bezkontaktní teploměry -20 až + 400 C
- nelineární zkreslení s frekvencí základní harmonické do 200kHz


Nová akreditace podle ČSN 010391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací

Cerifikační orgán č. 3002 má udělenu akreditaci k certifikaci podle standardu ČSN 010391. Norma je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a ve všech oblastech výroby nebo služeb. 

 


Informace

10.10.2011

CE Marking

CE Marking

Services of Notified Body 1023 for conformity assessment with requirements of EC Directives and CE marking of products (toys, construction products, personal protective equipments, medical devices, in vitro diagnostic medical devices, active implantable medical devices, electrical safety LVD, electromagnetic compatibility EMC, pressure equipments)


 

 
taox
Zde je ukázka našich webových aplikací
více referencí taox zde Zavřít okno