ISO 9001:2015

Vážení obchodní přátelé, podle informací uveřejněných na www.iso.org byla dne 15. 9. 2015 vydána nová verze normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky s návodem pro použití. Norma je v současnosti dostupná v anglickém originálu. České znění normy je připravováno. Vydáním normy bylo zahájeno tříleté přechodné období pro přechod systémů managementu kvality klientů na požadavky normy ISO 9001:2015. Další informace budou poskytnuty na semináři Seminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (ZDE).


ITC na veletrhu ForToys 2015

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na podzimním veletrhu pro děti For Toys, který se uskuteční v termínu 8.10 – 11. 10. 2015 v Praze. Stánek č. 1B11 - link. Bližší informace poskytne Ing. Eva Čevelíková, tel: 577 601 379, e-mail: ecevelikova@itczlin.cz. Profil ITC zde.


ISO 14001:2015

Vážení obchodní přátelé, podle informací uveřejněných na www.iso.org byla dne 15. 9. 2015 vydána nová verze normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. Norma je v současnosti dostupná v anglickém originálu. České znění normy je připravováno. Datem 15. 9. 2015 bylo zahájeno tříleté přechodné období pro přechod systémů environmentálního managementu klientů na požadavky normy ISO 14001:2015. Další informace budou poskytnuty na semináři Seminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015


FachPack 2015 - pozvánka na expozici

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním veletrhu pro obalový průmysl FachPack 2015, který se uskuteční v termínu 29.9. – 1.10.2015 v německém Norimberku. Naleznete nás v hale 7, Stánek č. 532. Bližší informace poskytne Ing. Eva Čevelíková, tel: 577 601 379, e-mail: ecevelikova@itczlin.cz. Profil ITC zde


Seminář k revizi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

V souvislosti s připravovanou revizí norem ISO 9001 a ISO 14001 připravuje ITC dva tématické semináře zaměřené na rozdíly revidovaných standardů  oproti původním verzím a jejich podporu systémem společenské odpovědnosti podle ČSN 01 0391. Ve Zlíně proběhne seminář dne 3.11.2015 (STRÁNKY SEMINÁŘE ZDE) a v Praze dne 5.11.2015 (STRÁNKY SEMINÁŘE ZDE). Akce jsou umístěny v sekci zaměřené na vzdělávání http://www.itczlin.cz/cz/skola-seminar-workshop.

 

 

 


Informace

10.10.2011

CE Marking

CE Marking

Services of Notified Body 1023 for conformity assessment with requirements of EC Directives and CE marking of products (toys, construction products, personal protective equipments, medical devices, in vitro diagnostic medical devices, active implantable medical devices, electrical safety LVD, electromagnetic compatibility EMC, pressure equipments)


 

 
> Webdesign studio